Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2006

ACTION väcker intresse när Europas IT-klyfta ska minska

Nyligen arrangerades ett ministermöte i Lettland med fokus på att överbrygga den digitala klyftan. Bland de inbjudna till Riga fanns högskolans Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson för att berätta mer om ACTION-projektet.

E-inclusion har hög prioritet hos EU:s nuvarande ordförandeland, Österrike. Därför arrangerades en konferens för EU:s IT-ministrar med temat E-delaktighet den 11-13 juni. Ministermötet avslutades med en deklaration om åtgärder för att minska IT-klyftan i Europa. År 2010 är det meningen att det digitala gapet ska ha reducerats till hälften.
– Det handlar om att göra datorer och internet tillgängliga för alla och då även äldre, kvinnor, de som bor på glesbygden, är handikappade eller har dålig ekonomi, berättar Lennart Magnusson, forskare och projektledare för ACTION.
Tillsammans med Elizabeth Hanson fanns han på plats i Riga för att diskutera nya utmaningar och hur framtidens anhörigstöd kan se ut.
– En allt större åldrande befolkningen i Europa och att fler har flyttat från glesbygden, gör att ACTION väcker stort intresse, fortsätter han.

Höjer livskvalitén
Via ACTION, som är en informations- och kommunikationsbaserad stödtjänst, får äldre och deras anhörigvårdare ett mer självständigt liv med högre livskvalitet samtidigt som kommunen sparar pengar. Med vid konferensen var också Hans Kjelleryd, affärsutvecklare vid Telia med ansvar för området vård och omsorg. Sedan 2004 är Telia samarbetsparter med ACTION, Högskolan i Borås och ansvariga för marknadsföring av ACTION. Idag finns ACTION-tjänsten i det ordinarie hemtjänstutbudet i Borås Stad och Marks kommun och ytterligare sex kommuner startar pilotprojekt under hösten. IT-tekniken för helt enkelt människor närmare varandra.

Ett åldrande Europa
Bakgrunden till konferensen och deklarationen är att trots att internet bör vara var mans tillgång, så är det fortfarande inte så i realiteten. 57 procent av EU:s befolkning använder exempelvis inte internet regelbundet, bara 10 procent av personer över 65 år använder internet över huvud taget. Blott 24 procent av de lågutbildade surfar regelbundet, vilket kan jämföras med 74 procent av de högutbildade.
– Men kanske är det mest anmärkningsvärda att endast 3 procent av alla webbplatser uppfyller minimikraven för att vara handikappanpassade, förklarar Lennart Magnusson.
Det ska då tilläggas att 15 procent av Europas befolkning har ett handikapp. Så här finns en hel del att göra.
– Att göra sin webbplats mer tillgänglig kan vara en enorm vinst för ett företag, därför investerar också industrin mycket pengar i det just nu, berättar Elizabeth Hanson. Ett bra exempel är den stora “supermarketkedjan” Tesco i England som nyligen investerade 50.000 pund i att göra sin webbsida mera användarvänlig och de har redan ökat sin vinst med 2 miljoner pund genom ökade köp “on-line”.

Minskad korruption
På Rigakonferensen berättade bland annat Ina Gudele, lettisk näringsminister med specialisering mot elektronik att IT och internet, att hon ser internet som ett viktigt medel i kampen om att minska korruptionen. En bieffekt som man kanske inte hade tänkt på i I-länderna. Att betala in exempelvis räkningar på nätet gör att kunden kan kommunicera direkt med försäljaren och “dyra” mellanhänder försvinner.
Endast två svenska utställare var inbjudna till konferensen. Förutom ACTION fanns ett forskningsprojekt från KTH på plats bland de 23 utställarna som ställde ut i anslutning till konferensen.
– Vi var med för att berätta om hur vi med IT stödjer äldre och deras anhöriga. Jag kan tänka mig att i framtiden kommer stödet till äldre och anhörigvårdare att utvecklas ytterligare. IT gör det möjligt för arbetande anhörigvårdare att stödja och hålla kontakt med sina nära och vård- och omsorgspersonal på distans och på tider som passar dem, säger Lennart Magnusson.

Kontaktinformation
Lennart Magnusson, projektledare ACTION
tfn: 033-4354796
e-post: lennart.magnusson@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera