Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2006

Mångmiljonsatsning på nytt mobilcenter vid Stockholms universitet

Forskningsfinansiären VINNOVA har beslutat att tilldela Stockholms universitet ett så kallat VINN Excellence Center. Forskningsmiljön vid Mobile Life Centret, som etableras vid Campus IT-universitetet i Kista, ska kombinera forskning om ny mobil teknik och användarvänlighet med nya sätt att tillhandahålla dessa tjänster till konsumenterna. VINNOVA satsar upp till 70 miljoner kronor på centret i Kista under en tioårsperiod.

Totalt kommer centrets forskningsverksamhet att omfatta ungefär 210 miljoner kronor genom engagemang från medverkande akademiska och industriella aktörer. Mobile Life Centret är ett av femton centra som valts ut bland 84 ansökningar. När det är fullt utbyggt kommer industrin, universitetet och VINNOVA att vardera finansiera en tredjedel av verksamheten.

– Vi är mycket glada att få möjlighet att förstärka den pågående forskningen. Sverige har goda möjligheter att vidareutveckla den konsumentorienterade mobila tekniken genom att kombinera vår tradition och kunskap om användarorienterad forskning med områden där vi har stark teknisk kompetens, framförallt i utvecklingen av nya produkter baserat på existerande teknologier. Ett långsiktigt samarbete mellan industri och forskning är en förutsättning för att skapa ett brett framtida utbud mobila tjänster och applikationer som människor vill ha och gillar, säger Kristina Höök, professor i människa-maskin interaktion vid Stockholms universitet.

Centret kommer att utgå från ett användarperspektiv på teknikutvecklingen där forskare och industrier kan mötas för att till exempel skapa nya tjänster, förbättra interaktionsstöd anpassat för mobil användning, samt utöka vår kunskap om hur mobilitet inverkar på människors liv. Samarbetet mellan akademi och näringsliv ska också möjliggöra utarbetandet av nya affärsmodeller som ökar utbudet av tjänster och applikationer.

Förutom professor Kristina Höök kommer centret att ledas av docent Lars Erik Holmquist, docent Oskar Juhlin och tekn dr. Annika Waern.

Centret kommer att etableras vid Campus IT-universitetet i Kista, Stockholms universitet, i samarbete med de svenska IT-instituten inom SICS-gruppen och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Ett flertal andra aktörer deltar, bland annat Ericsson, SonyEricsson, TeliaSonera, Microsoft Research, Stockholm Innovation and Growth och Stockholms stad.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Kristina Höök, professor människa-maskin interaktion, mobil 070-5617035 e-post kia@dsv.su.se, webbsida www.dsv.su.se/~kia
Oskar Juhlin, Docent, Interactive Institute, mobil 070-379 39 64, e-post oskarj@tii.se
Lars Erik Holmquist, docent, Viktoria Institute, mobil 0703-55 85 00, e-post leh@viktoria.se
Annika Waern, tekn dr., Swedish Institute of Computer Science, tfn 08-6331618, mobil 070-3363916, e-post annika@sics.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera