Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2006

Mittuniversitetet får miljoner för produkt- och affärsutveckling

Upplevelseindustri och sportteknologi är branscher som växer och området har en stor tillväxtpotential. Tillsammans med regionala företag bygger Mittuniversitetet upp kunskap för produkt och affärsutveckling inom turism, vintersport och aktivt friluftsliv. VINNVÄXT satsar nu två miljoner i stöd för att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer i Östersund/Åre.

Mittuniversitetet har i samarbete med regionala företagare arbetat fram projektet Peak of Tech Adventure. Projektet skall stärka samarbetet mellan forskningen vid Mittuniversitetet och företagen i länet genom uppbyggnaden av ett så kallat regionalt innovationssystem. Anslaget som är på 1 miljon kronor om året under en tvåårsperiod kan efter de inledande åren komma att handla om betydligt större pengar.

− Gör vi det här bra så kan det bära väldigt långt och skapa en ny dynamik i regionen som bygger på ett nära samarbete mellan universitetet och det regionala näringslivet, säger Bo Svensson vid Mittuniversitetet. Det finns en stark tradition och framstående företag inom det här produktområdet redan idag och nu får vi möjligheter att ytterligare stärka den här utvecklingen.

Redan nu är Östersund/Åre en av de internationellt ledande och mest spännande miljöerna för besök, forskning och företagsutveckling inom sport, friluftsliv och upplevelser. Av åtta svenska företag som tillverkar produkter för fritidsaktiviteter utomhus, Outdoor Equipment, är fem från Jämtland.

− Nu gäller det att få företagen och Mittuniversitetet att samarbeta och stärka den miljö som redan finns, säger Kjell-Ove Wiklund vid Peak of Tech Adventure AB. Möjligheterna i regionen är enorma och forskningen är viktig för utvecklingen samtidigt som den skall kunna omsättas i praktisk tillämpning när det gäller produkt och affärsutveckling. Redan nästa år kommer nya företag att etablera sig i regionen.

VINNOVAs program VINNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Programmet ska främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet. Området prioriteras i tillväxtprogrammet för Jämtlands län.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Bo Svensson, projektledare, 070 280 9944, bo.svensson@miun.se
Kjell-Ove Wiklund, Peak of Tech Adventure AB, 070 511 6375, kjellove.wiklund@nordanalys.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera