Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2006

Hälsa och effektivitet i små företag

De små företagens hälsa och effektivitet påverkas starkt av organisatoriska aspekter som ett respektfullt ledarskap, god laganda, kreativt arbete och måttliga arbetskrav. Det visar industridoktoranden Stig Vinberg i sin doktorsavhandling som presenteras vid Luleå tekniska universitet den 21 juni. Stig Vinberg har med hjälp av enkäter och intervjuer studerat 118 småföretag och 50 små, offentliga arbetsplatser.

Det finns samband mellan flera organisatoriska aspekter och utfall som rör hälsa och effektivitet och sambanden är fler och starkare med utfallet effektivitet i studerade mindre företag. Förändringsarbete med fokus på både arbetsmiljö och individen och där delaktigheten är hög från ledare och medarbetare ger mer positiva effekter jämfört med förändringar där de anställdas inflytande är lägre.

– En paradox är de mindre företagens låga sjukfrånvaro mot bakgrund av att de prioriterar teknik och kvalitet framför psykosociala förhållanden, och att de använder experter och system för arbetsmiljö och hälsa i låg grad, säger Stig Vinberg.

– Några förklaringar kan vara att arbetet innehåller flera utvecklade aspekter och att man trots allt arbetar med arbetsmiljöfrågor på ett informellt sätt tillsammans med verksamhetens övriga frågor. Jämförelser med små offentliga arbetsplatser visar på skillnader när det gäller sjukfrånvaro, arbetskrav och utvecklande aspekter i arbetet till fördel för de mindre företagen.

Resultaten i avhandlingen (Health and performance in small enterprises; Studies of organizational determinants and change strategy) pekar på betydelsen av faktorer som rör arbetsorganisation, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och lärande för småföretagsutveckling. Dessa aspekter måste ges ett ökat fokus bland de beslutsfattare, praktiker och forskare som intresserar sig för de mindre företagen. Förändringsarbeten med en bred strategi och hög involvering från medarbetare och ledare kan användas i små företag och bidra till att förbättra deras hälsa och effektivitet. För att nå framgång måste integrerade strategier och modeller utvecklas och anpassas till de mindre företagens mer begränsade resurser och starka orientering på nuläget.

Stig Vinberg är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och tog sin civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet. För närvarande är han anställd som utvecklingsledare vid Arbetslivsinstitutet i Östersund.

Upplysningar: Stig Vinberg, tel. 070-316 61 63, stig.vinberg@arbetslivsinstitutet.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera