Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2006

Universal design – ett säljbart koncept eller en utopi?

Formgivningen av produkter är av stor betydelse för människor och allt högre krav ställs på produkternas design eftersom konsumenter, oavsett ålder och förmåga upplever problem med dagens komplexa produkter. Ett allt mer uppmärksammat koncept i designsammanhang är Universal design, eller Design för alla. Avhandlingen "Universal design – a marketable or utopian concept" visar att Universal design är ett sätt att tänka kring design, snarare än en färdig metod. Därför kan konceptet användas på många sätt för att skapa tillgängliga och användbara produkter, tjänster och miljöer för fler konsumenter.

Konceptet Universal design, eller Design för alla innebär att produkter, tjänster och miljöer utformas på ett sätt som gör de tillgängliga och användbara för alla människor oavsett kön, ålder eller funktionsförmåga. I avhandlingen “Universal design – a marketable or utopian concept” studeras konceptet ur ett konsumentperspektiv.

Vad tycker konsumenterna?
Att produkter är tillgängliga, lättbegripliga, enkla att använda och estetiskt tilltalande är något som är viktigt för konsumenter. Med hjälp av en konsumentstudie av bland annat digitalkameror visar avhandlingen hur konsumenter upplever design och hur designen är kopplad till olika konsumtionsbehov. Å ena sidan upplever konsumenterna en frihet i att äga till exempel en digitalkamera, eftersom den är enkel att ta med och ger möjlighet till att ta ett stort antal fotografier. Samtidigt är digitalkameror, med sitt stora antal funktioner och möjliga inställningar svåra att använda och det är endast ett fåtal av kamerans möjliga funktioner som används.

Vad tycker designexperterna?
I produktutvecklingen är det viktigt att inkludera så många olika konsumenter som möjligt. Detta är en utmaning. Lika viktigt är därför att vara medveten om vilka konsumenter man exkluderar genom sin formgivning, menar designexperter inom området.

Vilka är marknadsmöjligheterna för Universal design?
Universal design är ett sätt att tänka snarare än en färdig metod att tillämpa i designprocessen. Konceptet kan användas för att skapa produkter, tjänster och miljöer som estetiskt tilltalar så många konsumenter som möjligt och som samtidigt är tillgängliga, lättbegripliga, enkla att använda, vilket konsumenterna kräver.

Avhandlingens titel: “Universal design – a marketable or utopian concept?”
Tid: kl. 10.15 fredagen den 16 juni 2006
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Opponent: Professor Richard Elliott, England

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare Lena Hansson
Centrum för konsumentvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborg universitet
031-773 54 92
Kontaktperson: Karoline Axelson
031-773 58 71, karoline.axelson@cfk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera