Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2006

Vanligt med fel läkemedel till äldre

Äldre människor använder många läkemedel, och löper samtidigt på grund av sin ålder och sina sjukdomar större risk för biverkningar än yngre personer. Och det finns många brister i sjukvårdens sätt att möta dessa problem, visar en ny avhandling från Lunds universitet. En tredjedel av epilepsi- och parkinsonpatienterna på sjukhemmen i Skåne hade t ex olämpliga läkemedel, och en femtedel av ordinationerna blev fel i samband med att patienterna blev inlagda på eller utskrivna från ett sjukhus.

Patrik Midlöv är distriktsläkare och bekymrad över bl a den dåliga kommunikationen mellan sjukhus och vårdcentraler.
– Patienterna utgår från att vi på vårdcentralen kan få fram sjukhusjournalerna i våra datorer och se om några av deras läkemedelsordinationer blivit ändrade. Men så är det inte: våra datasystem kan inte “tala med” varandra. För att vi ska få tillgång till journalerna måste sjukhusläkaren skriva ut dem på papper och skicka till oss inom primärvården. Sedan, om det gjorts, måste vi scanna in dokumenten i vår dator.
– De äldre inom särskilt boende tillhör ytterligare en organisation, kommunen. Kommunens datorer kan inte heller kommunicera med primärvårdens datorsystem, så när jag ska besöka de patienter jag har på ett särskilt boende måste jag i förväg skriva ut alla uppgifter på papper och ta med mig. Och en jourläkare utan tillgång till min dator kan inte få ut uppgifterna alls!
En av Patrik Midlövs studier handlar om äldre patienter som flyttats mellan sjukhus och kommunal hemsjukvård eller sjukhem. Patienterna hade i genomsnitt mer än 10 mediciner var, och det uppstod 2 läkemedelsfel varje gång patienten bytte vårdform. Patienten fick fel läkemedel eller rätt läkemedel i fel doser, eller fick inget alls av ett läkemedel som han eller hon skulle ha.
Skulle en s k läkemedelsberättelse kunna minska överföringsfelen? En läkemedelsberättelse är ett dokument som redogör för vilka läkemedel som ändrats under vården på ett sjukhus och varför, och som primärvårdens läkare, kommunens sjuksköterskor och patienten får varsin kopia av. Patrik Midlöv har undersökt antalet överföringsfel på tre sjukhuskliniker före och efter införandet av läkemedelsberättelse. Undersökningen visade att antalet överföringsfel minskade från 2,2 till 1 per patient.
Att äldre patienter får olämpliga läkemedel är ett annat problem. Bensodiazepiner, som används som sömnmedel och medel mot ångest och oro, klassas i internationella studier som olämpliga för äldre. Neuroleptika är läkemedel mot schizofreni och psykoser men ges ibland till bl a dementa personer för att göra dem mer lätthanterliga. Patrik Midlöv har med gott resultat genomfört en utbildning för distriktsläkare om nackdelarna med denna medicinering när det gäller äldre.
En fjärde studie gällde patienter med Parkinsons sjukdom och epilepsi på sjukhem i Skåne. Många av dem visade sig ha läkemedel som enligt en känd internationell klassificering är olämpliga för äldre personer.
– Läkemedel hänger ofta med av slentrian sedan någon annan läkare för länge sedan skrivit ut dem till den aktuella patienten. Att ändra förskrivningen kan av patientens nuvarande läkare upplevas som alltför krångligt. Det tar ju tid för läkaren att förklara för patienten varför läkemedlet tas bort, och han eller hon kan få vissa omställningsbesvär, säger Patrik Midlöv. Han kan förstå resonemanget, men tycker inte det är ett godtagbart skäl till att fortsätta med en olämplig medicinering.

Avhandlingen heter Drug-related problems in the elderly och las fram den 9.6. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in Midlöv i sökrutan.
Patrik Midlöv träffas på tel 0413-64122 eller 0705-37 83 45, e-post patrik.midlov@skane.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera