Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2006

Från machobetonat till kvinnodominerat på hundra år

De första svåra åren, kampen för att organisera landets kontorister under 1920- och 1930-talen, affärstidsfrågan och radikaliseringen under 1900-talets sista decennier. I en ny bok av historikern Jonny Hjelm rekonstrueras viktiga skeden i Handels historia.

Handels grundades 1906 av en grupp varuutkörare i Malmö. Jonny Hjelm beskriver i sin bok hur förbundet övergick från att vara ett machobetonat transportarbetarförbund till att bli dagens kvinnodominerade (detalj-) handelsarbetareförbund. Inströmningen av kvinnor sköt fart under 1930- och 1940-talen och var bland annat ett resultat av den utåtriktade och opinionsskapande verksamhet som förbundet satsat på.

Det ansågs fint att arbeta i butik och anställda inom detaljhandeln, inte minst kvinnorna, tyckte inte att fackligt medlemskap behövdes. Många drömde om att göra karriär inom branschen och öppna egen butik. Arbetsgivarna motsatte sig också bestämt kollektivavtal. För att få fler medlemmar spelade Handels in ett stort antal propagandafilmer från och med 1930-talet. Genomslagskraften blev större än förväntat. Förbundets könsblandade medlemskår och det stora antalet ungdomar, ledde även till att man ofta dansade och sjöng på avdelningsmötena.

Jonny Hjelm är docent i historia vid Umeå universitet. Hundra år med Handels är ett resultat av ett tvåårigt forskningsprojekt som finansierats av Handelsanställdas förbund. Boken utkommer lämpligt till förbundets hundraårsjubileum 2006. Den baseras på verksamhetsberättelser, intervjuer med fackligt aktiva, alla nu levande förbundsordföranden och alla de berättelser som Handels fått in genom minnesinsamlingen inför hundraårsjubileet. Boken är ett viktigt bidrag till svensk fackföreningshistoria.

“Hundra år med Handels” beskriver ett förbund som blivit mer radikalt mot 1900-talets slut. Under 1950- och 1960-talen var Handels relativt anpassligt i förhållande till SAP, LO och arbetsgivarna, menar Jonny Hjelm, men det förändrades med tiden och särskilt 1980- och 90-talen var en stridbar era. Då gällde det kollektivavtalen.
– Under Ullareds och Toys ´r Us-konflikterna tog Handels strid och framhöll sig som det förbund som kämpar för att bevara kollektivavtalet. Men man kämpade också politisk och fackligt för att säkra de lågavlönade kvinnorna arbetsvillkor. Mest uppmärksammad blev kanske ändå förbundets negativa inställning till EU och senare EMU där man fungerade som en samlande kraft för motståndarna inom fackföreningsrörelsen.

Tidigare böcker av Jonny Hjelm: Begåvningsreserven inom industrin (1999), Skogsarbetarna och motorsågen. En studie av arbetsliv och teknisk förändring” (1991), Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen (2002) samt Amasoner på planen. Svensk damfotboll 1965-1985 (2004). Läs mer om Jonny Hjelms forskning: http://www.umu.se/histstud/personal/hjelm_jonny.html

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta Jonny Hjelm på
tel 090 – 786 70 03 eller e-post mailto:jonny.hjelm@histstud.umu.se

Hundra år med Handels ges ut av Bilda förlag. Recensionsexemplar kan beställas från förlaget via Kjell Hansson, mailto:kjell.hansson@bildaforlag.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera