Artikel från Högskolan Väst
12 juni 2006

Doktorsavhandling presenterar modell för effektivare programvarutestning i industrin

Den 12 juni disputerar Richard Torkar vid Blekinge Tekniska Högskola i ämnet programvaruteknik. Han är verksam vid Högskolan Väst, men inskriven vid BTH. Richards avhandling presenterar forskning där målet varit att undersöka, klassificera och förbättra flera koncept inom automatiserad programvarutestning, något som det för närvarande råder ett skriande behov av i industrin. Ett flertal företag, organisationer och fristående utvecklare har bidragit till Richards forskning för att ge en hög grad av verklighetsanknytning.

Programvara används idag för att lösa uppgifter i de mest skilda miljöer. Det kan handla om allt från kylskåp till bilar och rymdfärjor. Eftersom man vill att de tjänster som programvaror tillhandahåller ska fungera tillfredsställande, vare sig det är i bankomater eller i motorstyrsystem, bör man genomföra programvarutesting i någon form. Programvarutestning används som ett medel för att kunna nå målet – en felfri programvara – något som dock är mer eller mindre omöjligt på grund av komplexiteten och den stora mängden kombinationer i större programvarusystem.

Richard Torkars arbete, “Towards Automated Software Testing: Techniques, Classifications and Frameworks”, har utgått från den grundläggande tesen att programvarutestning bör kunna automatiseras i högre utsträckning än vad som görs idag för att på så sätt korta ledtiderna vid programvaruutveckling och i slutändan spara pengar. Under årtionden har programvarutestning setts som en konstform i vissa avseenden, och inte lämpligt för datorer att lösa. Men i denna avhandling pekar Richard Torkar på olika situationer där datorer kan hjälpa till, för att avlasta programvaruteknikerna i deras dagliga arbete. Under arbetet med avhandlingen har särskild fokus lagts på att testa applikationer som främst förekommer i industrin.

Forskningen har genomförts med hjälp av ett flertal fallstudier och experiment. Dessa ledde i slutändan till utvecklandet av en klassificeringsmodell för programvarutestning. Enkelt uttryckt så måste man kunna definiera vad ett problem består av innan man löser det. I Richards avhandling finns en möjlig lösning i form av en modell. Modellen kan appliceras på olika tekniker för att lättare kunna göra jämförelser, samtidigt finns det en nytta i att använda modellen för att se på potentiella forskningsområden där det finns ett behov av mer forskning avseende automatiseringsgrader inom programvarutestning. Ett konkret exempel är de brister avseende klassificeringar inom automatiserad programvarutestning som finns för närvarande, något som också avhandlas i Richard Torkars arbete.

Richard Torkar arbetar vid Högskolan Väst men är inskriven och disputerar vid Blekinge Tekniska Högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Richard Torkar på telefon: 0706-840845 eller via e-post: richard.torkar@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera