Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2006

Bengt Saltin blir hedersdoktor vid Mittuniversitetet

Den internationellt mycket välkände fysiologen professor Bengt Saltin blir hedersdoktor vid Mittuniversitetets fakultet för Naturvetenskap Teknik och Medier. Han tilldelas utnämningen "för sin enastående forskargärning inom fysiologiområdet och för att han generöst delat med sig av sina erfarenheter och med stort engagemang deltagit i arbetet med att bygga upp en idrottsprofil vid Mittuniversitetet".

För Bengt Saltin blir detta det 10:e hedersdoktoratet – men det första i Sverige! Han är tidigare hedersdoktor vid universitet i Frankrike, Grekland, Canada, Storbritannien, Norge, Estland och Finland.

Saltin gjorde redan på 1960-talet viktiga upptäckter när det gäller effekten av motion på hälsan. Hans verksamhetsområde sträcker sig över hela det fysiologiska och medicinska fältet och forskningsresultat har fått många tillämpningar inom idrott, sjukvård och folkhälsoarbete. Han har under närmare fyra decennier varit ledande inom bland annat muskelfysiologi och fynden på detta område utgör grunden för kostrekommendationer till bland annat elitidrottare. Andra genomgripande resultat gäller vikten av fysisk aktivitet efter sjukdom.

Saltin har även i många år arbetat internationellt mot dopning inom idrotten, senast vid OS i Turin där han ansvarade för anti-dopning programmet. Han mottog år 2002 Internationella olympiska kommitténs guldmedalj för sina insatser inom hjärt- kärl, muskel och arbetsfysiologi och har tilldelats en rad andra internationella utmärkelser.

Saltin har publicerat ca 350 originalarbeten, vilket är mer än de flesta aktiva forskare hinner med på sin livstid. Många av arbetena hör till de mest citerade inom sina områden. Saltin har under senare år främst varit verksam i Köpenhamn där han startat och leder muskelforskningscentret Copenhagen Muscle Research Centre (CMRC). Läs om forskningen på http://www.cmrc.dk/

Promovering äger rum den 22 september i Östersund, tillsammans med övriga nya doktorer vid Mittuniversitetet.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till Erika Schagatay, telefon 060-14 87 43 eller 070-508 3711, E-post Erika.Schagatay@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera