Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2006

Oväntat stor påverkan när patientjournaler datoriseras

I Sverige ska patientsäkerheten förbättras genom datoriserade patientjournaler. Men en ny doktorsavhandling av Carina Beckerman vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), visar hur komplexa många arbetsprocesser är och hur en datoriserad journal påverkar de anställda på många olika nivåer.

− I kunskapssamhället inför vi ofta ny informations- och kommunikationsteknologi för att ge specialister en möjlighet att utöva sin kunskap på ett bättre sätt. Idag tycks det som om förändringar blivit det vanliga och rutin tillhör det ovanliga. Det ställer krav på flexibilitet hos de anställda, säger Carina Beckerman. Samtidigt kostar det energi att förändra de mentala scheman vi använder när vi utför våra arbetsuppgifter. I samband med den nya informationsteknologins intåg på våra arbetsplatser har också ord som “utbrändhet” blivit etablerade.

Avhandlingen visar att varje specialist har en kognitiv stil som påverkar och påverkas av att ett nytt arbetsverktyg som en datoriserad patientjournal införs. När till exempel en datoriserad anestesijournal införs händer saker både inom och utom anestesiläkaren och inom och utom organisationen där han eller hon arbetar. Kunskap på en arbetsplats struktureras, men hur kunskapen struktureras beror inte alltid på ledningen utan på den som råder över kunskapens utövande.

Ett annat viktigt bidrag i avhandlingen är att ett arbetsverktyg som en patientjournal kan få en vidare betydelse på en arbetsplats beroende på vilken strategi man har för den. En datoriserad patientjournal förvandlad till ett så kallat “kunskapssystem” kan bidra till att både koordinera arbetsuppgifter och att höja kvalitén i det arbete som utförs.

Avhandlingen “The Clinical Eye. Constructing and Computerizing an Anesthesia Patient Record” av Carina Beckerman som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm ges ut av EFI, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (www.hhs.se/efi) och kan beställas på efi@hhs.se eller telefon 08-736 9075.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Carina Beckerman, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 94 58
Mobil: 0768-815019
E-post: carina.beckerman@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera