Tema

Protein kan hålla kvar fett i levercellen

Det onda kolesterolet kan ta sig in i blodkärlets vägg och orsaka åderförkalkning. Men med hjälp av ett protein i levern skulle man kunna sänka kolesterolnivåerna genom att hålla kvar fettet i levercellerna. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

En av leverns uppgifter i kroppen är att portionera ut partiklar med fett som kallas lipoproteiner. Lipoproteinerna följer med i blodbanan och levererar fettmolekyler till olika organ och vävnader. Allt eftersom fettinnehållet minskar blir partiklarna mindre. När de blivit riktigt små kan de tränga sig in i blodkärlets vägg. Det fett som då är kvar i partiklarna kallas det onda kolesterolet.
– Om vi kan påverka levern så att den ger ifrån sig lipoproteiner med mindre fett skulle detta kunna leda till en sänkning av det onda kolesterolet. Här skulle det kunna vara intressant att använda proteinet ADRP, säger Björn Magnusson.

ADRP är ett protein som finns helt naturligt i levercellerna. Avhandlingen visar att proteinet har förmågan att binda till fett och förhindra att det släpps ut ur cellen.
– Rent teoretiskt skulle man kunna hålla kvar fettet i levern genom att höja nivåerna av proteinet ADRP, men än så länge vet vi inte vilka konsekvenser det får i den mänskliga kroppen. En för kraftig ökning av fettmängden inuti levercellen har flera negativa konsekvenser så det gäller att vara försiktig, säger Björn Magnusson.

Studierna har genomförts i cellodlingar. De leverceller som hade mer av proteinet ADRP höll kvar fettet inne i cellen i form av fettdroppar istället för att släppa ut det potentiellt farliga lipoproteinet.
Om ADRP istället minskades förbrändes mer fett och den totala mängden fett inne i cellen blev mindre.

Låga fettnivåer i levercellerna minskar risken för diabetes typ 2, eftersom levern då blir mer känsligt för insulin.
– Vi kan alltså i dagsläget inte säga om det är bäst att höja eller sänka nivåerna av ADRP hos en patient, men nu vet vi i alla fall att detta protein spelar en viktig roll i styrningen av levercellens upplagring av fett och produktion av lipoproteiner, säger Björn Magnusson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin och Wallenberglaboratoriet.
Avhandlingens titel: Lipid storage and secretion. Studies on VLDL assembly and foam cell formation

Avhandlingen försvaras onsdagen den 14 juni, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Björn Magnusson, MSc, telefon: 031-711 01 33, 070-583 42 40, e-post: bjorn.magnusson@wlab.gu.se

Handledare:
Professor Sven-Olof Olofsson, telefon: 031- 342 19 56, e-post: sven-olof.olofsson@wlab.gu.se

Protein kan hålla kvar fett i levercellen

 lästid ~ 2 min