Tema

Nytt solenergilaboratorium

Torsdagen 15 juni invigs det nyaste huset på LTH. Det är ett laboratorium för energi- och byggnadsdesign på 220 kvadratmeter, planerat för forskning kring hur solenergin kan utnyttjas i byggnader men också hur solvärmen kan avskärmas på smartast möjliga sätt – ett allt större arbetsmiljöbehov med dagens glasfasader. Mycket el kan sparas på bättre belysning och mindre artificiell kylning.

På torsdag kl 11.00 presenteras laboratoriet av Helena Bülow-Hübe, Avdelningen för energi-och byggnadsdesign, som också berättar lite om de olika forskningsprojekten i det. 11.20 inviger rektor Gunilla Jönson och sedan blir det rundvisning i huset med sina fyra klimatrum. Kl 12.00 bjuds det på lättare förtäring.
Huset är finansierat av DESS, Delegationen för energiförsörjning i Södra Sverige, med tio miljoner kronor. Det har solfångare på taket men också bergvärme. Fasaderna är utbytbara för test av olika fönster och solavskärmningar.
Huset ligger vid Ole Römers väg, öster om A-huset på LTH och väster om Ideon-Beta.

Kontaktinformation
Media är välkomna. Frågor besvaras av Helena Bülow-Hübe, tel: 046-222 73 56.

Nytt solenergilaboratorium

 lästid ~ 1 min