Artikel från Högskolan Väst
8 juni 2006

Grunden lagd för simulerad svetsrobotteknik

Svetsning är en av de viktigaste tillämpningarna för robotar inom tillverkningsindustrin. Genom att kombinera simuleringsverktyget Computer Aided Robotics med beräkningar enligt Finita elementmetoden har Mikael Ericsson från Högskolan Väst i sin doktorsavhandling lagt grunden för hur bland annat robotbanor, svetssekvenser och fixturlösningar kan utvärderas och optimeras vid sidan av produktion. Metoden kan innebära stora besparingsvinster för Sveriges produktionsföretag.

Programmering av svetsroboten som används vid tillverkning sker idag vanligtvis manuellt. Simulering med hjälp av datorstöd vid sidan av produktionen (off-line) skulle emellertid vara en bättre och mer kostnadseffektiv metod för att höja kvaliteten och produktionstakten.
Mikael Ericsson har i sin forskning i robotteknik studerat möjligheterna att ta fram en metod där man off-line kan analysera och förbättra bland annat robotbanan, temperaturförloppet, deformationer och restspänningar. Han har kombinerat två metoder, där den ena hanterar robotsimuleringen och den andra studerar finita element. I sin doktorsavhandling, “Simulation of robot paths and heat effects in welding“ visar Mikael Ericsson att hans kombinerade metod fungerar. Mätresultaten gav god överensstämmelse när det gäller både datorsimuleringarna och de finita elementberäkningarna. Detsamma gäller för de förutspådda och uppmätta temperaturförloppen. Därmed har Mikael Ericsson lagt grunden för ett integrerat simuleringsverktyg där exempelvis robotbanor, svetssekvenser och fixturlösningar kan utvärderas och optimeras off-line.
– Produktionsföretagen tjänar på att simulera och testa off-line, men för att snabbt kunna ställa om en robot behövs också bra beräkningsmodeller. Jag har ägnat mig åt båda delarna, säger Mikael Ericsson.
Han kommer nu att fortsätta utveckla det integrerade simuleringsverktyget i två forskningsprojekt tillsammans med Volvo Aero Corporation i Trollhättan – ett företag som han även tidigare samarbetat mycket med. I det ena projektet -Vital – samarbetar Europas flygmotortillverkare för att få fram miljövänligare flygmotorer. Det andra projektet, Robotstyrd metallbyggnad via smältning handlar om att med hjälp av laser och tråd tillverka en produkt direkt från en cadritning.

Avhandlingen “Simulation of robot paths and heat effects in welding“ är framlagd vid Lunds tekniska högskola. Doktorsexaminationen skedde på Högskolan Väst den 8 juni 2006. Disputationen var den första någonsin att hållas på plats på Högskolan Väst.
– Att högskolan står som värd för en disputation gör det här till en historisk dag, sade Birgitta Gedda, ordförande i högskolans Grundutbildnings- och forskningsnämnd när hon framförde högskolans gratulationer till Mikael Ericsson.

Mikael Ericsson är en del av högskolans SMART-center – Swedish Manufacturing Research and Technology Center – en fortsättning på högskolans välrenommerade forskning kring simulering och styrning av industriprocesser, som bland annat erhåller stöd från EU:s sjätte ramprogram, KK-stiftelsen och det så kallade Trollhättepaketet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Mikael Ericsson, 0520 – 22 33 18, mikael.ericsson@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera