Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2006

Europas tekniska universitet spänner musklerna under KTHs ledning

Anders Flodström, rektor på KTH, har valts till ny ordförande för CLUSTER, ett nätverk med tolv tekniska och naturvetenskapliga universitet i Europa. Högt upp bland frågorna på nätverkets dagordning finns att etablera CLUSTER i Bryssel. Andra viktiga frågor är en gemensam syn på kvalitetsarbete och ett sameuropeiskt elituniversitet jämförbart med MIT i USA.

CLUSTERs viktigaste övergripande uppgift är att skapa en gemensam plattform för de tekniska universitetens utveckling i Europa, slår Anders Flodström fast.

Frågor om forskningsanslag från EUs ramprogram, gemensamma tvååriga masterutbildningar och samordningen av utbildningsstrukturen i Europa ställer stora krav på att samarbetet med makthavarna i Bryssel fungerar. Därför är en viktig uppgift framöver att etablera CLUSTER i Bryssel, där nätverket ännu inte tagit plats på samma sätt som andra europeiska universitetsnätverk.

– Som ordförande kommer jag att lägga mer tid på samtal med parterna i nätverket och med kontakter i Bryssel, än vad som gjorts tidigare, konstaterar Anders Flodström.

När nätverket grundades var det huvudsakligen för student- och lärarutbyte men den snabba förändringen av universitetens roll under de senaste 10-15 åren har radikalt ändrat behovet av samarbetsformer.

– I dag växelverkar universiteten mycket snabbare och tätare med världen runt omkring. Vi samverkar också mycket närmare industrin, både nationellt och internationellt. Detta kräver dialog på högsta ledningsnivå, såväl mellan universiteten som med industrin, för att få maximal synergi. Denna utveckling har ökat betydelsen av nätverksbyggande och allianser mellan universitet, säger Anders Flodström.

Tankar på ett stort sameuropeiskt tekniskt elituniversitet jämförbart med MIT (Massachusettes Institute of Technology) finns, likaså en vision om en CLUSTER-ackreditering – en kvalitetsstämpel på utbildningarna från universiteten i nätverket.

– Båda dessa frågor kräver en gemensam syn på kvalitetsfrågor. Samma sak gäller för visionen om gemensamma satsningar mot till exempel Asien med CLUSTER-campus i anslutning till universitet där, liknande de som KTH etablerat i Kina i samarbete med Chalmers och KI. Därför kommer kvalitetsfrågor att genomsyra åtskilligt av arbetet de kommande åren.

Ytterligare ett område som kommer att få stort utrymme de närmaste åren är kommersialisering av forskningsresultat.
– Vi måste hitta en gemensam syn på frågor som rör entreprenörskap, bland annat hur rättigheterna för universitet och individer ska hanteras.

Valet av ny ordförande, som gäller perioden 2006-2008, skedde i samband med nätverkets årliga större sammankomst, som KTH i år stod som värd för. Under mötet diskuterades bland annat frågan om ett forskningsnätverk, med gemensamma seminarier för att skapa nya kontakter för större forskningssamarbeten. Sådana är bland annat en förutsättning för framgångsrika anslagsansökningar från EUs ramprogram. Det första seminariet kommer att röra energiområdet och hållas på Universität Karlsruhe, Tyskland.

Vid mötet valdes också två nya associerade medlemmar in, Georgia Tech, USA, och Ecole Polytechnique Montreal, Kanada. Associerade medlemmar sedan tidigare är Tomsk Polytechnic University, Ryssland, och Tsinghua University, Kina.

Mer om CLUSTER och medlemsuniversiteten på www.cluster.org

Kontaktinformation
Mer information
Anders Flodström, 08-790 7001, rektor@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera