Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2006

Erektionsproblem kan inte förutse hjärtinfarkt hos friska män

En man med hjärtkärlsjukdom har ofta problem med att få stånd. Ändå kan erektionsproblem inte användas kliniskt som en varningsklocka för en kommande hjärtinfarkt. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I enkäten ingick 138 män i Skaraborg som ännu inte fyllt 70 år men som haft sin första hjärtinfarkt. Dessa män jämfördes med lika många slumpvis valda män i samma ålder.

Resultaten visar att potensproblem var dubbelt så vanligt hos män med hjärtkärlsjukdom. Men bland de män som någon gång haft svårt att få stånd var hjärtinfarkt bara lite vanligare än genomsnittet.
– Vi vet att det finns en tydlig koppling mellan erektionssvikt och hjärtkärlsjukdom men potensproblem går alltså inte generellt att använda som en tidig varningsklocka för framtida hjärtinfarkt, säger läkaren Peter Ströberg.

Ytterligare en anledning till att impotens inte kan användas som markör för en kommande hjärtinfarkt är att många patienter inte vänder sig till läkare med sina erektionsproblem. I studien var det inte en enda av männen som haft svårt att få stånd före sin hjärtinfarkt som hade sökt vård för sin impotens.

Avhandlingen visar också att många patienter avbryter sin erektionsbehandling inom något år även om behandlingen varit framgångsrik. Sedan subventionerna för läkemedlen togs bort år 2001 har tabletterna helt enkelt blivit för dyra. Bland män med låg inkomst var det bara 2 av 10 som använde lika mycket av läkemedlen efter det att subventioneringen dragits in, medan 7 av 10 av de som tjänade mer fortsatte sin behandling som innan.
– Tabletterna kostar ungefär 70 kronor styck och i genomsnitt använder patienten fem tabletter i månaden. Men för en sjukpensionär blir det ofta en för stor kostnad när han måste köpa en förpackning med 12 tabletter på samma gång, säger Peter Ströberg.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi
Avhandlingens titel: Erectile Dysfunction in clinical practice – With special focus on the correlation to myocardial infarction, lower urinary tract symptoms (LUTS), treatment cost and optimization

Avhandlingen försvaras onsdagen den 14 juni, klockan 13.00, Centralklinikens aula, SU/Östras, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Peter Ströberg, leg. läkare, telefon: 036-32 10 00, 070-748 84 80, e-post: peter.stroeberg@telia.com

Handledare:
Professor Hans Hedelin, telefon: 036- 32 10 00, e-post: hans.hedelin@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera