Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2006

Vad hände med relationerna mellan män och kvinnor under det brittiska väldet i Nigeria?

Tidigare forskare har hävdat att det brittiska herraväldet i Nigeria inte påverkade människorna på landsbygden i någon större utsträckning. Men Hauwa Mahdi hävdar i sin avhandling att kolonialmakten hade ett mycket stort inflytande – inte minst på relationerna mellan könen. Avhandlingsförfattaren tar upp könsmaktsstrukturen i den största befolkningsgruppen Hausa – huvudsakligen muslimer – i norra Nigeria under perioden 1850-1963. Under denna period hade regionen haft två olika statsskick, Sokoto-kalifatet och det brittiska protektoratet.

Britterna tog kontroll över Nigeria genom att liera sig med den muslimska eliten, som dittills inte hade haft så stort inflytande i människors vardagsliv. Därmed infördes den islamiska rätten även ute i byarna som tidigare haft egna byråd. Detta innebar att en mer religiös tillämpning av lagen infördes. Tidigare forskare har påstått att under kalifatets tid straffades t.ex. stöld med avhuggning av en hand och utomäktenskapliga förbindelser straffades med döden. Men enligt Hauwa Mahdi gällde detta bara i teorin, i praktiken var bilden helt annorlunda. Definitionen av stöld var nämligen så utformad att en enkel stöld i själva verket aldrig ledde till ett så drastiskt straff, utom i de fall då det rörde sig om ett mycket allvarligt och våldsamt brott.

När det gällde äktenskapsbrott finns det heller inga som helst bevis för att någon person (läs: kvinna) skulle ha stenats till döds. Däremot finns det flera exempel på där kvinnor som haft utomäktenskapliga relationer har bestraffats med böter, t.ex. har de fått återbetala hemgiften till mannen.

Avhandlingen tar upp följande teman; statsadministrationen i relation till islam, bondesamhället, sexuella relationer kontra lagen och hur dessa förändrades från kalifatets tid till protektoratets.

Avhandlingens titel: Gender and Citizenship: Hausa Women’s Political Identity from the Caliphate to the Protectorate.
Opponent: Professor Holger Weiss, Åbo
Disputationen äger rum måndagen den 5 juni 2006 kl. 10
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Hauwa Mahdi, tel. 031-773 45 16,
mobiltel. 0735-61 21 47, e-post: hauwa.mahdi@history.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera