Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2006

Nyttigt protein ökar när överviktiga bantar

Patienter med övervikt har betydligt lägre nivåer av ett nyttigt protein jämfört med normalviktiga. När patienterna bantar ökar genast halterna. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Proteinet kallas adiponektin och är ett ämne i vårt blod som tycks ha mycket goda effekter för vår hälsa. Det tros skydda mot bland annat diabetes typ 2, hjärtinfarkt och stroke.

Adiponektin produceras enbart av våra fettceller, men många överviktiga har mindre av proteinet trots att de har mer fettvävnad.
– Överviktiga har mer av olika inflammatoriska ämnen i kroppen och de ämnena påverkar antagligen produktionen av adiponektin, säger specialistläkare Carl Johan Behre.

Överviktiga med högt blodtryck, högt blodsocker och höga blodfetter hade i studien 30 % mindre adiponektin än normalviktiga. När försökspersonerna bantade bort omkring 30 kilo ökade nivåerna av adiponektin kraftigt. Nivåerna fortsatte att öka också efter det personerna slutat gå ner i vikt.
– Efter bara åtta veckors bantning var adiponektinnivåerna på normala nivåer och två veckor efter det att dieten upphört hade de nästan 50 % mer adiponektin än normalviktiga, säger Carl Johan Behre.

Avhandlingen visar att överviktiga inte producerar mindre av proteinet, men deras nivåer av adiponektin är ändå lägre. En teori är att deras adiponektin bryts ner snabbare.
– Proteinmolekylen ser ut som en liten klubba i blodbanan och den sitter alltid ihop med minst två andra adiponektinmolekyler. Ju större klumparna är desto bättre tycks effekten av proteinet bli, säger Carl Johan Behre.

Frågan är om det är övervikten i sig som påverkar nivåerna av adiponektin i vårt blod. Avhandlingen pekar på att det snarare är de sjukdomar som kan uppstå på grund av fetman som också reglerar nivåerna av proteinet. Det finns feta personer som i övrigt är helt friska, och de har samma halter av adiponektin som normalviktiga personer.
– En dröm vore att hitta ett ämne som stimulerar fettcellerna att producera mer adiponektin. Det finns mycket som talar för att proteinet kan skydda mot många av våra vällevnadssjukdomar, säger Carl Johan Behre.
Minst två nya läkemedel mot diabetes har redan visat sig höja nivåerna av adiponektin och snart kommer ett nytt läkemedel mot fetma som har samma effekt.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk genetik
Avhandlingens titel: Adiponectin, the metabolic syndrome and atherosclerosis. Observation and intervention studies

Avhandlingen försvaras fredagen den 2 juni, klockan 13.00, Aulan SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Carl Johan Behre, specialistläkare, telefon: 031-342 70 71, 0706-211 20 15, e-post: behre@wlab.gu.se

Handledare:
Adj. professor Björn Fagerberg, e-post: bjorn.fagerberg@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera