Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2006

Ny avhandling: Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

En kommunreform för 2000-talet?En rad politiska och ekonomiska förändringar har gjort det nödvändigt för kommunerna att söka samarbete över kommungränsen i olika frågor. En enda kommun kan vara involverad i tiotals samarbetsprojekt med olika konstellationer av grannkommuner. En del samarbeten är tillfälliga och gäller en enskild fråga. Andra är mer varaktiga och fördjupas och får mer fasta former.

Avhandlingen visar att kommunerna är på väg att bli nätverksaktörer som i hög grad är aktiva utanför kommungränsen. Den handlar både om drivkrafterna till ökat kommunsamarbete och hur förändringen går till i den enskilda kommunen. Den tar också upp hur staten agerar för att styra utvecklingen. Statens roll är så viktig att kommunernas samarbete beskrivs som en slags modern kommunreform, ett alternativ till att slå samman kommuner.
Avhandlingen ger ett viktigt bidrag till dagens svenska kommunforskning.


Markus Gossas disputerar med avhandlingen Kommunal samverkan och nätverksstyrning vid Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet, den 1 juni 2006 kl. 10.00, Hörsal 1, Långhuset.


För mer information kontakta:
Markus Gossas
Tel: 08-402 12 61
E-post: markus.gossas@framtidsstudier.se

Kontaktinformation
Tel: +46 8 402 12 00
Fax: +46 8 24 50 14
E-mail: info@framtidsstudier.se
Box 591, SE-101 31 Stockholm
Drottninggatan 33, 4 tr.
www.framtidsstudier.se
Organisationsnummer: 802013-3198

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera