Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2006

Kommunicerande bilar ger säkrare trafik

Kommunikation mellan fordon är nyckeln till en säkrare framtida trafikmiljö. Ett system där bilarna organiserar sig själva i grupper för att utbyta information har utvecklats vid Linköpings universitet.

Dagens bilar kan utrustas med olika passiva och aktiva säkerhetssystem som låsningsfria bromsar och kollisionsvarnare. Men de kan bara reagera på faror de själva “känner” eller “ser” genom bilens egna sensorer, radar eller kamera.

Ett system för kommunikation mellan bilar är mer proaktivt, ger en helt annan framförhållning och ökar möjligheten att undvika olyckor speciellt vid vägkorsningar och påfarter. Men det finns en rad tekniska problem att lösa innan de kan bli verklighet.

Ioan Chisalita vid Institutionen för datavetenskap har skapat ett system som bygger på ett distribuerat kommunikationsprotokoll som tillåter fordonen att bilda virtuella kluster allt efter den rådande trafiksituationen. Han presenterar lösningen i sin doktorsavhandling Communication and networking techniques for traffic safety systems.

Bilarna som var och en är utrustad med kamera, gps och olika sensorer sänder ut signaler upp till tio gånger i sekunden. Data om position, hastighet, väglag, inbromsning, blinkerläge med mera utväxlas mellan de fordon som finns inom 300 meters radie. En dator i bilen behandlar informationen och ger en varning till föraren. Man kan också tänka sig att systemet i sista hand tar över kontrollen av fordonet.

För att detta ska fungera krävs en enhetlig standard för trådlös kommunikation, till exempel WLAN. I systemet kan också ingå servrar vid vägkanten som ger information om trafikläget. I Japan finns redan ett sådant system utbyggt längs motorvägarna där information tas emot och sänds ut via radio och infrarött ljus.

Kommunikationssystemet är testat i en trafiksimulator på en mängd olika scenarier, baserade på autentiska olyckor från en amerikansk databas.

Avhandlingen läggs fram vid disputation fredag 2 juni 2006 kl 10.15 i Visionen, hus B, Linköpings universitet campus Valla.

Kontaktinformation
Ioan Chisalita 013-282452, 076-8728876, ioach@ida.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera