Artikel från Umeå universitet
31 maj 2006

Hur farliga är förorenade markområden?

Risken med förorenade markområden är överskattad vad gäller upptag i organismer av enskilda gifter men underskattad om man ser till det stora antalet ämnen, konstaterar Magnus Bergknut i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 1 juni.

En förorenad industritomt kan innehålla ett stort antal miljögifter och den sammanlagda verkan av dessa utgör den faktiska risken hos det förorenade området. Samtidigt är sällan alla dessa gifter tillgängliga för upptag i organismer eller spridning till andra delar av miljön.

Avhandlingen studerar vad som styr spridning och upptag av miljögifter från förorenad mark samt hur sammansättningen av miljögifterna påverkar deras totala effekter. Målet är att kunna planera mer relevanta och kostnadseffektiva insatser.

Magnus Bergknut är doktorand vid enheten för miljökemi, Kemiska institutionen, Umeå universitet, och kan nås på tel. 090-786 93 39, e-post magnus.bergknut@chem.umu.se

Avhandlingen läggs fram torsdagen den 1 juni vid Inst. för kemi, Umeå universitet, och har titeln Characterization of PAH-contaminated soils focusing on availability, chemical composition and
biological effects.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal KB3B1 i KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Dag Bromm, Enheten för miljötoxikologi och miljökemi, Stockholms Universitet.

Kontaktinformation

http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2254

finns en porträttbild av Magnus Bergknut.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera