Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2006

Större risk för tandlossning bland diabetiker

Personer med diabetes löper större risk än andra att drabbas av allvarlig tandlossning. Det visar en ny avhandling från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

I Henrik Janssons avhandling “Studies on periodontitis and analyses of individuals at risk for periodontal diseases” ingick närmare 200 patienter med typ 2 diabetes, så kallad åldersdiabetes. Så många som var femte patient led av grav tandlossning, parodontit. Dessutom visade det sig att förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar var signifikant högre bland de diabetiker som led av allvarlig tandlossning.

– Fyndet är intressant eftersom det tidigare talats mycket om ett samband mellan just hjärt-kärlsjukdom och parodontit. Däremot är de bakomliggande mekanismerna inte helt klara. En hypotes är att kroniska inflammatoriska processer, till exempel i tandköttet, kan påverka mekanismer även i andra delar av kroppen, säger Henrik Jansson, specialist i parodontologi och adjunkt på Odontologiska fakulteten i Malmö.

Parodontit är en kronisk inflammation som uppstår som ett svar på den naturliga bakteriefloran i munnen. Det finns en genetisk faktor i sammanhanget, sjukdomen kan “gå i arv”, berättar Henrik Jansson.

– När bakterierna inte avlägsnas från tandköttskanten på tanden uppstår en inflammation. Men hos speciellt känsliga individer stannar det inte vid det, inflammationen leder till förlust av stödjevävnad och tänderna förlorar sitt fäste.

Ett stort problem med parodontit är att sjukdomen inte alltid märks. Den orsakar sällan någon smärta och symtomen kan vara så vaga att den som drabbas inte är medveten om vad som sker i munhålan. Blödande tandkött, tänder som flyttar på sig eller blir lösa är ofta de första märkbara tecknen.

– Om sjukdomen upptäcks i tid räcker det i många fall med en professionellt utförd rengöring. Om processen däremot gått längre kan det bli tal om kirurgi, säger Henrik Jansson.

Ett annat stort problem är de omfattande privata kostnader som är förenade med parodontit. Medan behandling av infektionssjukdomar inom sjukvården endast medför en patientavgift på ett par hundralappar, får patienter som drabbas av grav parodontit räkna med utgifter på upp till 15 000 kronor. Och då är inte kostnader för ersättning av förlorade tänder medräknad.

I syfte att förebygga sjukdomen efterlyser Henrik Jansson bättre information till berörda riskgrupper samt regelbundna kontroller hos tandläkare och tandhygienist. Precis som vid alla kroniska sjukdomar är det viktigt att få patienten att förstå sin sjukdom. Att förbättra patientens munhygien samt utföra professionell rengöring är andra väsentliga delar av behandlingen.

– För att minimera risken för återfall är det även viktigt att jobba med patientens motivation, både under och efter behandlingen, påpekar Henrik Jansson.

I sin studie har Henrik Jansson även undersökt effekten av behandling med en antibiotika-gel hos patienter med allvarlig tandlossning. Gelen har av tillverkarna förts fram som ett smidigare alternativ till den konventionella mekaniska behandlingen. Någon sådan effekt kunde dock inte påvisas i studien. Detta verifierar vad SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) kom fram till i en rapport från 2004.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Henrik Jansson, henrik.jansson@od.mah.se, eller tel 040-665 83 62.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera