Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2006

Cykliska livsmedelspriser under stormaktstiden

Svenska priser på korn och råg fluktuerade i cykler under nästan hela 1600- och 1700-talet. Huvudorsaken till cyklerna var, enligt Göran Hansson vid Umeå universitet, att skördarna varierade på grund av klimatet, men bönderna tyngdes även av epidemier och höga skatter.

Att få veta mer om hur priser på livsmedel förändras under till exempel ett århundrade kan säga mycket om levnadsstandardens utveckling under samma tidsperiod. Fortfarande är kunskapen liten om hur priser på olika varor varierade under Sveriges stormaktstid (1611-1718), och vad som påverkade priserna. På den tiden var Sveriges viktigaste livsmedel korn och råg. Göran Hansson vid Umeå universitet kan nu visa att priserna på korn och råg fluktuerade i tolv cykler under stormaktstiden. Längden på cyklerna var i medeltal elva år, och under en cykel var maxpriset i genomsnitt dubbelt så högt som det lägsta priset. Göran Hansson visar också att cyklerna fortsatte på ungefär samma sätt under frihetstiden (1719-1772).

Cyklerna berodde enligt Göran Hansson främst på variationer i skördarna, som i sin tur delvis berodde på ett kallare och mer varierande klimat jämfört med seklerna före stormaktstiden. Små skördar och missväxt innebar att Sverige efter 1650-talet inte längre var självförsörjande på korn och råg. Denna brist medförde ett högre pris på spannmål, och att landet blev beroende av spannmålsimport.

Men det finns flera orsaker till priscyklerna. Eftersom Sverige ofta låg i krig under stormaktstiden tyngdes bönderna av höga skatter, och det rådde brist på manlig arbetskraft i jordbruket. Återkommande epidemier åderlät befolkningen ytterligare ända fram till början av 1700-talet.

Göran Hansson har i sin avhandling också studerat priserna på olika djurprodukter, byggnadsmaterial, järn, hästskosöm och hästskor under tidsperioden. Nya data har hämtats från statliga hospital och omkring femtio kyrkliga församlingar i Östergötland. Dessa data jämförs i avhandlingen med redan kända prisuppgifter från Stockholm och från flera landskap i det dåtida Sveriges kärnområde.

Fredagen den 2 juni försvarar Göran Hansson, institutionen för ekonomisk historia vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Såld spannmål av kyrkotionden. Priser i Östergötland under Sveriges stormaktstid. Disputationen äger rum kl. 15.15 i sal 205H, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Johan Söderberg, ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Göran Hansson,
ekonomisk historia,
Umeå universitet,
tel: 011-14 37 07, 070-302 52 58,
e-post: hao@tele2.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera