Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2006

Forskare i Umeå och Luleå påvisar genetisk orsak till typ 2-diabetes

En forskargrupp i Umeå och Luleå har påvisat ett genområde som bidrar till ökad risk för att insjukna i typ 2-diabetes. Fynden, som publiceras i tidskriften Diabetes den 1 juni, ger ökad förståelse för vilka gener som kan förklara den starka ansamlingen av typ 2-diabetes i vissa familjer.

Typ 2-diabetes, även känd som åldersdiabetes, är en mycket vanlig sjukdom i Sverige med drygt 300 000 drabbade individer. En stark ärftlighet med ansamling i vissa familjer är väl känd. Försöken att identifiera de ansvariga generna har lett till att en stor mängd gener föreslagits spela roll, men endast några enstaka gener har visat sig ha samband med sjukdomen i flera av varandra oberoende befolkningsstudier, s.k. replikation.

I tidskriften Diabetes visar en forskargrupp under ledning av professor Dan Holmberg vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, Umeå universitet och docent Mats Eliasson, överläkare vid Sunderby sjukhus i Luleå, att norrbottniska familjer med typ 2-diabetes i hög grad visar samband med ett genområde på kromosom 2. 59 familjer med 219 individer, varav 129 med typ 2-diabetes, genomgick en kartläggning av hela genomet varvid friska och drabbade individer skiljde sig markant åt avseende en region på kromosom 2. Tidigare kartläggningar av mexikanska indianer har funnit ett liknande samband och pekat ut variationer i genen för proteinet calpain 10 som den sannolika orsaken till ökad diabetesrisk. Vid undersökning av drygt 1 700 individer i Västerbotten, varav häften med diabetes typ 2, spelade dessa genvariationer dock ingen roll för diabetesrisken. Fynden talar för att en eller flera gener på kromosom 2 verkligen påverkar diabetesrisken.

E. Einarsdottir, S. Mayans, K. Ruikka, SA. Escher, P. Lindgren, Å. Ågren, M. Eliasson, D. Holmberg. Linkage but not association of calpain-10 to type 2 diabetes replicated in northern Sweden. Diabetes Vol. 55, No. 6, 2006.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Dan Holmberg vid Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik på telefon 090-785 27 02, mobiltelefon 070-634 16 89 eller e-post dan.holmberg@medbio.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera