Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2006

Protein öppnar för nytt vaccin mot magsårsbakterie

Magsårsbakterien Helicobacter pylori innehåller ett protein som kan stimulera immunförsvaret. Möss som fick proteinet blev helt skyddade mot infektion. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Bakterien Helicobacter pylori infekterar mer än hälften av världens befolkning, framför allt i u-länder. Det är en bakterie som ger upphov till magsår och som också kan orsaka magcancer. Infektionen kan behandlas med antibiotika, men antibiotikaresistensen blir allt mer utbredd. Det är därför viktigt att utveckla nya behandlingsmetoder.

Proteinet kallas HpaA och det tycks bara finnas i bakterien Helicobacter pylori.
– Eftersom HpaA finns i alla stammar av Helicobacter pylori men inte hos några andra bakterier tror jag att det går att utveckla ett framtida vaccin som innehåller detta protein, säger Johanna Nyström.

När Johanna Nyström gav rent protein tillsammans med ett ämne som förstärkte immunförsvaret till möss som redan var infekterade med Helicobacter pylori blev mössen skyddade och infektionen försvann. Men den immunförstärkare som gavs till mössen kan inte ges till människa.
– Vi behöver hitta ett ämne som förstärker människans immunförsvar som går att dricka och som stimulerar just den del av immunförsvaret som krävs för att vaccinet ska ge bästa skydd, säger Johanna Nyström.

Studien visar också att det lokala immunförsvaret i magtarmkanalens slemhinna är viktigast för att kroppen ska kunna bekämpa bakterien. När det nyupptäckta proteinet leder till ett vaccin är det därför bra om det kan ges oralt.
– Ett drickbart vaccin är att föredra framför ett som ges med spruta. Bakterien är ju aktiv i magen och det är där skyddet behövs, säger Johanna Nyström.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: Experimental studies of Helicobacter pylori immunization; identification of protective immune responses and vaccine candidate antigens

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Johanna Nyström, MSc, telefon: 073-659 33 59, e-post: johanna.nystrom@microbio.gu.se

Handledare:
Professor Ann-Mari Svennerholm, telefon: 031-773 62 02, e-post: ann-mari.svennerholm@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera