Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2006

Mindre drickande på högskolorna

Det går att få studenter att minska sin ibland oroväckande höga alkoholkonsumtion. Kent Johnsson, forskare från Lunds universitet, beskriver i sin nyligen framlagda avhandling två olika metoder. Den ena går ut på att utbilda bartenders i ansvarsfull alkoholservering, den andra på att påverka högkonsumenterna antingen genom s k kognitiv utbildning eller genom “personlig dryckesfeedback”.

De bartenders som deltog i försöket var studenter som frivilligt arbetade i barerna på några av studentnationerna i Lund. De fick information om alkoholens effekter i allmänhet och på personer med olika kön, vikt etc, fick lära sig hur man kan säga nej till alltför onyktra gäster, och fick diskutera sina egna dryckesvanor. Resultatet visade att både gästernas promillehalt och stökigheten på barerna sjönk efter utbildningen.
– Men eftersom det är stor omsättning bland studentpubarnas bartenders, så måste den här sortens utbildningar upprepas ganska ofta, understryker Kent Johnsson. Han tycker också det är viktigt att polis och tillståndsmyndighet reagerar mot de pubar som inte kan hantera utskänkningen på ett ansvarsfullt sätt.
I den andra studien ingick nära 190 högkonsumerande studenter. Några av dem fick kognitiv utbildning, med bl a tips om hur man genom planering kan minska drickandet på en fest utan att förlora den önskade feststämningen. Andra fick “personlig dryckesfeedback”, dvs information om hur deras dryckesvanor såg ut jämfört med genomsnittet. Den senare, mycket mindre resurskrävande metoden visade sig fungera lika bra som den förra.
I en tredje studie följde Kent Johnsson 660 studenter under fyra år vid universitet. 60 procent av dem hade en stabilt låg alkoholkonsumtion under perioden, 11 procent sänkte sin konsumtion från högrisk till lågrisk, men 13 procent gick upp från lågrisk till högrisk och 16 procent låg på en stabilt hög och riskfylld alkoholkonsumtion.
– Det är ungdomar i den här åldern som dricker mest av alla grupper i Sverige. Det är också här som ett eventuellt alkoholmissbruk grundläggs, säger Kent Johnsson, som anser att högskolorna och studentorganisationerna har ett stort ansvar för att minska studenternas drickande. De metoder han arbetat fram samman med universitetet och studentorganisationerna i Lund ligger nu till grund för den statliga Alkoholkommitténs och Folkhälsoinstitutets arbete på området.

Avhandlingen heter Alcohol intervention studies in university students. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/. Kent Johnsson träffas på tel 040-33 19 37 eller 0702-92 77 70, kent.johnsson@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera