Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2006

Hur sortera sågat virke?

Sortering av sågat virke har traditionellt utförts genom visuell bedömning av virkesytornas utseende. Även i dag sorteras den allra största delen av det virke som produceras genom manuell bedömning. Normalt har en virkessorterare cirka två (2) sekunder på sig att bedöma kvaliteten på ett virkesstycke, vilket innebär att arbetssituationen är monoton, helt platsbunden och mycket krävande eftersom sorteringsresultatet har en avgörande inverkan på företagets ekonomi.

Att automatisera sorteringsprocessen har länge stått högt upp på branschens önskelista och sedan några år tillbaka finns det kommersiella automatsorteringsutrustningar att tillgå. Beslutsunderlaget inför investeringen är dock i många stycken undermåligt eftersom kunskap saknas både om vad som egentligen behövs, var man i dag står när det gäller manuell sortering och vad ett nytt automatiskt system förmodas/förväntas/kan klara av. Allt detta är ytterst väsentligt att veta eftersom sågverken står inför större och större krav på produktivitet, arbetsmiljö, leveransprecision, kundanpassning och ökad lönsamhet.

I doktorsavhandlingen Appearance grading of sawn timber med vilken Anders Lycken disputerade den 5 maj, har ett antal modeller för hur man kan upprätta och beskriva olika sorteringsregler tagits fram. Det ger en bra bas för en övergång till automatiska sorteringssystem. Ett verktyg för simulering av hur sorteringsutfallet påverkas av olika regler har testats och demonstrerats.

– Jag har jämfört hur noggrannt man kan sortera när man gör det visuellt respektive automatiserat. Jämförelsen visar att i de flesta fall har de automatiska systemen en högre precision än den visuella manuella men också att ett automatiskt system för med sig andra typer av problem än det manuella, säger Anders Lycken.

I Norden beaktas alla fyra sidorna av ett virkesstycke vid sortering medan man i Centraleuropa endast beaktar flatsidorna. I avhandlingen visas att en noggrann sortering kräver att alla fyra sidorna avsynas.

Anders Lycken är född i Stockholm och är utbildad civilingenjör. Han har arbetat på Trätek och är för närvarande anställd vid SP, Sveriges provnings- och forskningsinstitut.

Pressbild finns att ladda ner via www.ltu.se/press

Upplysningar: Anders Lycken, tel. 08-762 18 44, 070-592 01 54, anders.lycken@sp.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera