Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2006

Kärlek och sexualitet på internet

Internet har blivit en arena för kärlek och sexualitet, men hur ser denna arena ut, hur används den och av vem, och varför används internet för kärleks- och sexuella syften? Dessa är några av de frågor som denna avhandling försöker besvara. Studien innehåller svar från 1850 respondenter som deltog i en nätbaserad enkätstudie samt 26 informanter som intervjuades över internet. Genom att analysera deltagarnas svar och berättelser ger avhandlingen en inblick i detta relativt nya fenomen. Detta är den första svenska mer allomfattande studien om kärlek och sexualitet på internet.

Resultaten visar att internet innehåller flera olika arenor som används för kärleks- och sexuella syften och att de används på olika sätt för olika ändamål. Resultaten visar också att både män och kvinnor använder internet för kärleks- och sexuella syften och att användarmönster kan relateras till både kön och ålder. Till skillnad från för de äldre användarna var internet för de yngre en integrerad del av deras vardagsliv, d v s de loggade inte in primärt för kärleks- och sexuella syften. Majoriteten av dem som använder internet för dessa syften har positiva erfarenheter av det, medan det för en minoritet kan upplevas som problematiskt.

Bland annat har internet gjort det möjligt för människor att flirta, söka partners, titta på eller läsa erotik, söka sexualupplysning och få stöd i sexuella frågor samt handla sexprodukter utan att behöva exponera sig själva eller sin sexualitet för andra. Ungefär en tredjedel av respondenterna hade erfarenhet av att ha cybersex och mer än en tredjedel hade träffat någon på nätet som de senare haft sex med. I intervjuerna framkom att internet ansågs vara ett bra medium för att träffa en partner eftersom man då fick tid att lära känna varandra och att pinsamma situationer var lättare att hantera.
En viktig faktor som bidrar till att göra internet till en populär plats för kärlek och sexualitet är just anonymiteten, inte bara beroende på den säkerhet som åstadkoms genom den fysiska distansen till andra utan också beroende på att anonymiteten gör att människor vågar delta i aktiviteter eller prova saker som vore svåra eller kanske till och med omöjliga utanför internet.
I avhandlingen uppmärksammas att internet är ett föränderligt medium, gamla arenor försvinner och nya kommer till. Det är inte bara platserna som förändras utan även användarna och användarmönstren. Detta gör det svårt att förutsäga hur framtiden kommer att gestalta sig. Dock konstateras att internet inneburit förändringar på kärlekens och sexualitetens område.
Avhandlingens titel: Love and sexuality on the internet

Fakultetsopponentens namn: Professor Bente Træen, Tromsö
Tid och plats för disputation: Fredagen den 2 juni 2006, kl. 9.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Kristian Daneback
031-831933(bost.), 031-773 4831(arb.)
kristian.daneback@socwork.gu.se
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera