Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2006

Färre diabetiker får svåra komplikationer

Det kan vara möjligt att undvika svåra komplikationer av diabetes. En studie vid Linköpings universitet visar att både njurskador och synhotande ögonskador hos patienter som haft diabetes under lång tid numera blivit betydligt mindre vanligt. Den avgörande faktorn är en god blodsockerbalans.

Studien är den första där man kunnat följa en hel och oselekterad grupp patienter från insjuknandet och flera decennier framåt. Den redovisas nu i en avhandling av Maria Nordwall, doktorand i pediatrik och överläkare vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

269 patienter i Linköpingsregionen, som mellan 1961 och 1985 insjuknat i diabetes före 15 års ålder och behandlats i vanlig rutinsjukvård, har kunnat följas fram till slutet av 1990-talet. Bortfallet har varit under tio procent.

Resultaten visar att förekomsten av svåra njurskador minskat för de patienter som insjuknat efter 1965. Av dem drabbades endast en tiondel av sådana skador, jämfört med en tredjedel av dem som fick sin diagnos i början av 1960-talet. På liknande sätt har förekomsten av svåra ögonskador minskat från att ha drabbat hälften av patienterna till en fjärdedel av dem som insjuknat efter 1971.

Skillnaden antas ligga i att en mer intensiv behandling införts redan från barndomen och möjliggjort en bättre blodsockerkontroll.

– Med motion, rätt kost och insulinbehandling, med moderna hjälpmedel och stöd av ett diabetesteam kan patienten hantera en god egenvård av sin sjukdom, säger Maria Nordwall.

Avhandlingen heter Long term complications in juvenile diabetes mellitus.
Disputationen äger rum onsdag 24 maj 2006 kl 9.00 i sal K1, Kåkenhus, Linköpings universitet campus Norrköping. Opponent är professor Knud Borch-Johnsen, Steno diabetes center, Danmark.

Kontaktinformation
Maria Nordwall 011-392135, 073-0976925, maria.nordwall@zeta.telenordia.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera