Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2006

Södertörns högskola lämnar in uppdaterad universitetsansökan

Måndag 8 maj lämnades en uppdaterad version av universitetsansökan från Södertörns högskola till regeringen. Måndag 8 maj lämnades en uppdaterad version av universitetsansökan från Södertörns högskola till regeringen.

Måndag 8 maj lämnades en uppdaterad version av universitetsansökan från Södertörns högskola till regeringen.
– Det är en styrka att styrelsen enat står bakom överlämnandet av den uppdaterade ansökan som nu måste granskas på sina vetenskapliga meriter, säger Karin Pilsäter, t.f. ordförande för Södertörns högskolas styrelse.

För att regeringen ska kunna ha ett adekvat underlag för sin bedömning av universitetsansökan har högskolan under våren arbetat fram en uppdaterad version med beskrivningar av förändringar som genomförts sedan 2002.

– Det gäller till exempel ett ökat antal professorer och magisterämnen, en ny organisation och en ökad forskningsvolym som idag ligger på 250 miljoner kronor, hälften av högskolans omsättning, säger rektor Ingela Josefson. Jag är av den uppfattningen att de kriterier som sattes upp av regeringen vid högskolans bildande för att i framtiden bli universitet är uppfyllda, fortsätter hon.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera