Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2006

Hjärt-kärlsjukdomar ökar i Vietnam

Det är angeläget att snabbt sätta in förebyggande åtgärder mot hjärt-kärlsjukdom också i Vietnam, framgår av den avhandling som Hoang Van Minh försvarar vid Umeå universitet den 19 maj.

Vietnam är i epidemiologisk bemärkelse ett s.k. transitionellt land, vilket betyder att sjukdomsmönstret håller på att ändras till att mer likna det i industriländerna. Avhandlingen ger preliminära insikter i hjärt-kärlsjukdomarnas epidemiologi på den vietnamesiska landsbygden och bidrar till utvecklingen av metoder för att övervaka den. Det yttersta målet är att underlätta evidensbaserade åtgärder för att minska bördan av dessa sjukdomar.

Studierna har utförts i Bavi-distriktet, ett jordbruksdominerat område i norra delen av landet, och omfattar framför allt dödlighet och riskfaktorer under perioden 1999-2003. Resultaten visar att distriktet redan har hög dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och höga värden på dess riskfaktorer. Dessa sjukdomar var den vanligaste dödsorsaken i området under perioden med 32 % av dödsfallen, vilket är mer än för infektioner. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar ser också ut att öka mest i eftersatta grupper, t.ex. kvinnor, lågutbildade och fattiga.

Högt blodtryck visade sig vara ett betydande problem både i omfattning (14 % av befolkningen) och genom det faktum att en så hög andel av de drabbade (82 %) var omedvetna om det. Andelen rökare var hög, 58 % i materialet rökte dagligen, och det kan väntas orsaka ett avsevärt antal förtida dödsfall om inte omedelbara åtgärder sätts in. Också i övrigt talar resultaten i avhandlingen för att förebyggande insatser mot hjärt-kärlsjukdomar är mycket angelägna i Bavi-distriktet och liknande områden.

Hoang Van Minh är doktorand vid enheten för folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och kan nås på tel. 090-785 12 19 (engelskspråkig) eller via epostadressen minh.hoang.van@epiph.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 19 maj kl. 13.00 vid Inst. för folkhälsa ocgh klinisk medicin och har titeln “Epidemiology of cardiovascular disease in rural Vietnam”.
Lokal: Sal 135, Allmänmedicin, by. 9A, NUS.
Opponent: Prof. Cairns Smith, University of Aberdeen, UK.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera