Artikel från Mittuniversitetet
10 maj 2006

En smart videokamera förstår vad den ser

Tänk dig en smart videokamera i trafiken som automatiskt noterar bilarnas registreringsnummer. Men den här kameran är mer än bara en kamera. Den kan också analysera bildernas innehåll. Utvecklingsarbete av Benny Thörnberg vid Mittuniversitet har gjort det möjligt att göra dem ännu smartare.

Hur kan konstruktören på bästa sätt lära videokameran att förstå och reagera på vad den ser? Hur används minnet i denna kamera? Dessa frågor ger Benny Thörnberg svar på i sin doktorsavhandling om maskinseende system.

Benny Thörnberg har i fem års tid arbetat med att utveckla effektiva konstruktionsmetoder för smarta kameror. Användningen av minnet i den smarta videokameran är den absolut största utmaningen för konstruktören. Dessutom har elektronikingenjörens verktygslåda långt ifrån förbättrats i samma takt som elektronikprodukter blivit mindre och smartare.
– Min avhandling beskriver ett verktyg som hjälper konstruktörer av maskinseende system. Verktyget underlättar programmeringen och optimerar minnesanvändningen i den smarta kameran, säger Benny Thörnberg.

Tillämpningsområdena för tekniken är många. Övervakning av trafik och hem, automatisk styrning av industriell tillverkning, bildförbättring och mörkerseende system för bilar är bara några exempel.

Projektets syfte är att utveckla en smart kamera som kan mäta storleken på träflis. En flishugg måste nämligen producera små träbitar av någorlunda jämn storlek för att pappersmassa och papper av god kvalitet skall kunna tillverkas.

En stor del av arbetet har utförts inom ett forskningsprojekt tillsammans med några lokala företag och KK-stiftelsen.
– Ett nära samarbete med det lokala näringslivet är en förutsättning för att vi skall kunna forska på relevanta frågeställningar. Inom industrin finns nämligen många intressanta bildanalysproblem som lämpar sig väl för automation säger Benny Thörnberg.

Benny Thörnberg, 39 år, är uppväxt i byn Harv utanför Sundsvall och är nu verksam som lärare och forskare vid Institutionen för informationsteknologi och medier. Avhandlingens titel är “Memory Modeling and Synthesis for Real-Time Video Processing Systems” och disputationen sker på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, den 18 maj kl. 13:15 i sal O102.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Benny Thörnberg, 060-14 89 17, 070-177 0554, benny.thornberg@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera