Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2006

Inflammatoriska förloppet vid åderförkalkning kartlagt

Helt nya rön om substanser som är viktiga för inflammatoriska förlopp vid exempelvis hjärtkärlsjukdom presenteras i två artiklar från Karolinska Institutet i den amerikanska vetenskapstidskriften PNAS. Resultaten banar väg för utveckling av nya typer av både förebyggande och behandlande läkemedel.

Vid inflammatoriska tillstånd och sjukdomar, såsom svåra infektioner, ledgångsreumatism, astma och åderförkalkning, bildas substanser, till exempel cytokiner, som bidrar till olika delar av den inflammatoriska processen. I den första av två aktuella publikationer i Proceedings of the National Academy of Sciences (2 maj 2006) visar professor Jesper Haeggströms forskargrupp, i nära samarbete med professor Jan Palmblads forskargrupp, att flera av dessa substanser kan påverka blodkärlens celler så att de börjar uttrycka receptorer för en så kallad leukotrien, LTB4. Detta i sin tur gör att cellerna kan reagera på LTB4 och skicka signaler som förstärker inflammationen. LTB4 är en kraftigt kemotaktisk och immunmodulerande substans, som är viktig för de vita blodkropparnas förflyttning över kärlväggarna vid en skadad och inflammerad vävnad. Tidigare har man trott att cellerna på blodkärlens väggar var “tysta” och inte kunde reagera på LTB4. Att man nu visat på nya faktorer som styr samspelet mellan kärlcellerna och de vita blodkropparna, som i sin tur är avgörande för den inflammatoriska processen, betyder att utveckling av läkemedel kan inriktas mot dessa, läkemedel som på sikt kan få användning vid kronisk inflammation som ledgångsreumatism, astma och hjärtkärlsjukdom.

I den andra av de två aktuella publikationerna (Online 8-12 maj) presenteras för första gången en studie, som utförts i samarbete med arteriosklerosforskare och kärlkirurger vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, där alla enzymer och receptorer som är inblandade i bildning och signalering av leukotriener undersökts i arteriosklerotisk (åderförkalkad) vävnad. Undersökningsmaterial har tagits från biobanken Karolinska Endoarterectomies där material från patienter, som opererats för åderförkalkning, samlats in. I studien identifieras tre enzymer som är uppreglerade i arteriosklerotisk vävnad hos människa, varav två är särskilt ökade hos patienter med pågående eller nyligen genomgångna symptom på akut kärlsjukdom med proppbildning. Dessa tre enzymer, i synnerhet leukotrien A4 (LTA4) hydrolas, är avgörande för bildning av den immunmodulerande substansen LTB4. Genom att man nu satt fokus på de avgörande enzymerna och signalämnena kan utvecklingen av läkemedel för både behandling och förebyggande av åderförkalkning och hjärtinfarkt påskyndas.

Karolinska Institutets forskning om eikosanoider, den typ av ämnen som leukotriener och även prostaglandiner tillhör, har länge haft en stark internationell position. Professor Bengt Samuelsson var en av de tre som erhöll Nobelpriset i medicin eller fysiologi 1982 för upptäckten av dessa substanser, och han har även deltagit i detta nya arbete om leukotriener och åderförkalkning. Professor Jesper Haeggström fortsätter idag forskningen om eikosanoider och leder bland annat ett större EU-projekt, EICOSANOX (www.eicosanox.org), om dessa centrala substanser inom de stora folksjukdomarna hjärtkärlsjukdom, arterioskleros, demens och cancer.


Publikationer:

Differential induction of BLT receptor expression on human endothelial cells by lipopolysacharide, cytokines, and leukotriene B4.
Qui H, Johansson A-S, Sjöström M. Wan M, Schröder O, Palmblad J, Haeggström JZ.
PNAS 103: 6913-18, 2 maj 2006.

Expression of 5-lipoxygenase and leukotriene A4 hydrolase in human atherosclerotic lesions correlate with symptoms of plaque instability.
Qui H, Gabrielsen A, Agardh HE, Wan M, Wetterholm A, Wong C-H, Hedin U, Swedenborg J, Hansson GK, Samuelsson B, Paulsson-Berne G, Haeggström JZ.
PNAS Early Edition 8-12, 2006.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Professor Jesper Z. Haeggström, Karolinska Institutet, tfn 08-524 876 12, 070-277 76 12, e-post jesper.haeggstrom@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08 524 838 95, 070-224 3895,
e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera