Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2006

Aktiehandel förutspås genom tidsseriemodeller

Shahiduzzaman Quoreshi vid Umeå universitet har utvecklat flera tidsseriemodeller för att följa aktietransaktioner på börsen. Han visar bland annat att om aktien Ericsson B säljs och köps, gäller detsamma för AstraZeneca-aktier.

Att kunna förutspå vad som påverkar hur olika aktier säljs och köps på börsen är nog en dröm för många. Tack vare att aktie- och valutamarknaden har datoriserats kan man idag få tillgång till mer detaljerade uppgifter om aktietransaktioner. Det innebär att det finns mer specifik information än bara dagsaktuella data om aktiens pris, volym och köp- och säljkurs.

Shahiduzzaman Quoreshi vid Umeå universitet har i sin avhandling utvecklat olika tidsseriemodeller utifrån dessa aktieuppgifter, och har sedan tillämpat modellerna på aktierna Ericsson B och AstraZeneca. Tanken med en av modellerna är att kunna förklara de marknadsprocesser som påverkar hur aktiehandlare agerar. Shahiduzzaman Quoreshi har använt modellen till att beräkna hur snabbt handlare köper eller säljer Ericsson B-aktier när nyheter om exempelvis inflation, arbetslöshet och tillväxt når marknaden.

Han visar att handlarna reagerar snabbare när priset på Ericsson B går ner jämfört med när priset stiger. Dessutom ökar risken på marknaden vid prisfall medan den minskar vid en prisökning. Shahiduzzaman Quoreshi visar även att om Ericsson B säljs och köps, handlas även AstraZeneca-aktier. De som handlar med AstraZeneca reagerar också snabbare än de som handlar Ericsson B.

Shahiduzzaman Quoreshi har även utvecklat en modell för att fånga långsiktiga samband inom transaktionsserier. Det innebär att man försöker se om dagens nyheter om till exempel inflation och arbetslöshet påverkar aktietransaktioner på längre sikt. Han visar att makroekonomiska nyheter har en långvarig påverkan på transaktioner för både Ericsson B och AstraZeneca.

Onsdagen den 10 maj försvarar Shahiduzzaman Quoreshi, institutionen för nationalekonomi, sin avhandling Time Series Modelling of High Frequency Stock Transaction Data. Disputationen äger rum kl. 13.15, S213h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Per Johansson, Uppsala universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Shahiduzzaman Quoreshi,
institutionen för nationalekonomi,
Umeå universitet,
tel: 090-786 77 21, 070-559 4316,
e-post: shahid.quoreshi@econ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera