Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2006

Vägar och väggar – mediers betydelse för vardagens gränser i en globaliserad samtid

Vad skapar medier för slags förhållande till hemmet och omvärlden? I denna avhandling diskuteras denna fråga utifrån 49 intervjuer med ’vanliga’ medieanvändare. Ett av de viktigare resultaten är att medier både är vägar som öppnar upp världen och väggar som skärmar av världen och bekräftar hemmet och den lokala platsen.

Medier används i vissa fall för att underhålla ett världsmedborgarskap, men de används också för att skapa vardagliga ritualer som bekräftar hemmet och dess trygghet, till exempel genom den påslagna radion vid frukostbordet, televisionens fredagsunder-hållning för hela familjen eller boken som läses i favoritfåtöljen. Något paradoxalt byggs med andra ord hemmets trygghet upp med saker (medier) som avser att återge andra platser.

En konsekvens av detta är att ökad internationalisering av medieutbudet inte per automatik leder till världsmedvetna människor. Att skaffa sig medvetenhet om världen via medier, att använda medier som vägar, kräver många gånger att man har matchande erfarenhet av fysisk rörlighet, exempelvis genom arbete, resande och/eller migration. Det är då som mediernas värld av fakta och fiktion blir en vardagsintegrerad resurs där till exempel: en internationell affärsman tar del av internationella affärsnyheter; en ungdomsperiod i utlandet återupplevs med hjälp av en brittisk långfilm; internet återknyter kontakter med förlorade vänner och där forna hemländers offentlighet kan upplevas på nytt.
I vår komplexa mediekultur gör medier vardagen både större och mindre, både gränslös och hanterbar.
Avhandlingens titel: Hemmet och världen. Rumsliga perspektiv på medieanvändning

Fakultetsopponentens namn: Professor Thomas Tufte, Roskilde
Tid och plats för disputation: Fredagen den 2 juni 2006, kl. 13.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera