Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2006

LTU arrangerar konferens i Bryssel

Luleå tekniska universitet (LTU) leder utvecklingen av samarbete mellan geografiskt spridda aktörer i industriella projekt. Därför arrangerar universitetet tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat för informationssamhället och North Sweden European office i nästa vecka (10-11 maj) den första konferensen om det som på engelska fått namnet Collaborative environments for business and industry, CWE ´06, i Bryssel.

Att nyttja den mångkulturella styrkan i Europa kommer att bidra till att innovationspotential och kreativitet frigörs i konkurrenssyfte. Collaborative Working Environments, CWE, handlar om smarta arbetssätt och IT-lösningar som underlättar utvecklingsarbete i globala samarbetsprojekt, liksom om hur mänskliga resurser och kreativitet bäst kan tas tillvara. Ett konkret exempel på CWE är när bilföretagen som testar sina fordon eller komponenter i Norrbotten och Västerbotten har on-linekontakt med utvecklingsavdelningarna hemma i Tyskland, och kan lösa tekniska problem omedelbart.

Samarbetet med EU-kommissionen är unikt och syftet med konferensen är framför allt att sammanföra nyckelaktörer från industri och akademi för att diskutera forskningsfronten och industrins framtida behov gällande CWE. Perspektivet är att industriella behov ska utgöra basen för ansökningsomgångar inom EU:s kommande forskningsprogram. Konferensen är ett led i Luleå tekniska universitets mål att etablera sig som den världsledande kontaktpunkten inom CWE-området.

Luleå tekniska universitet leder också två projekt – BrainBridges och CoreLabs – inom EU:s nuvarande forskningsprogram för att koordinera insatser inom CWE-området. Dessutom deltar forskare från LTU i ett av EU:s största forskningsprojekt, VIVACE, där syftet är att öka europeiskt flygindustris konkurrenskraft genom nya, effektiva arbetssätt.

Nästa konferens hålls den 14-15 juni 2007 i Luleå.

På länken www.cwe-europe.org finns mer information.

Upplysningar: Professor Lennart Karlsson, tel. 070-590 32 42, lennart.karlsson@ltu.se eller Mats Falck, tel. 070-214 40 40, mats.falck@northsweden.org eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 070-679 16 22, eller lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera