Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2006

Unik satsning på professur i industriell materialåtervinning

En professur i industriell materialåtervinning inrättas vid Chalmers tekniska högskola, en av världens mest framstående högskolor inom miljöforskning. Bakom den långsiktiga satsningen står Stena Metall som är Nordens ledande återvinningsföretag.

Resurssnåla återvinningstekniker
Inriktningen på professuren blir kemiteknisk och fyller ett tomrum i forskarvärlden. Exempel på utvecklingsområden är återvinning av sällsynta metaller samt återvinning av metaller och plast ur avfall som idag läggs på deponi eller förbränns.

– Vi har en lång erfarenhet av driva forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med olika partners, bland annat Chalmers. Professuren är ett nytt steg i vår satsning på att utveckla resurssnåla processer för materialåtervinning. Det gör oss också mindre beroende av energiprisernas utveckling och stärker vårt bidrag till ett hållbart samhälle, säger Christer Forsgren, miljö- och teknikchef Stena Metall.

– Stena är ett familjeägt företag och har strategi och kapital att arbeta långsiktigt. Med stigande energipriser, skärpt miljölagstiftning och när avfall alltmer ses som en resurs har en utvecklad materialåtervinning en ljus framtid.

En annan bakgrund är att innehållet förändras i samhällets produkter. Nya material och blandningar innebär nya utmaningar för återvinningsindustrin. Med satsningar på forsknings- och utvecklingsprojekt vill Stena möta även morgondagens avfallsproblematik.

En långsiktig satsning för ett hållbart samhälle
Rekrytering pågår och under hösten 2006 är det tänkt att den blivande professorn ska börja arbeta. Professuren har en garanterad finansiering under 10 år. Det blir den enda professuren i världen som är helt inriktad på denna typ av materialåtervinning.

– Vi är väldigt glada över att få möjlighet att hitta konkreta lösningar inom detta viktiga område, som är mitt i prick för Chalmers satsning på teknik för en hållbar samhällsutveckling, säger Krister Holmberg, prefekt på Institutionen för kemi- och bioteknik.

– Det finns en stor potential både forskningsmässigt och ekonomiskt inom materialåtervinning. Att ta fram nya industriellt gångbara metoder för att återvinna till exempel metall från katalysatorer och elektronikskrot är högst intressant. Det är en rejäl utmaning, men absolut nödvändigt för samhället ur miljö- och hållbarhetsperspektiv.

FAKTA Materialåtervinning
Med materialåtervinning förädlas avfallet till en resurs som kan återanvändas om och om igen i kretsloppet istället för att förbrännas eller deponeras. Materialåtervinning innebär betydande miljövinster.

FAKTA Stena Metallkoncernen
Stena Metall är Nordens ledande återvinningsföretag. Med väl utvecklade processer, och logistiklösningar hanteras järn, metaller, returpapper, plast, WEEE-avfall, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Verksamheten bedrivs på mer än 230 platser i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Österrike och Ryssland.
www.stenametall.com

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Stena Metall AB
Christer Forsgren, miljö- och teknikchef Stena Metall 031-775 20 19, 070-775 20 19
christer.forsgren@stenametall.se

Chalmers
Professor Krister Holmberg, prefekt Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola
031-772 29 69, 0730-79 42 15
kh@chalmers.se

Professor Oliver Lindqvist, föreståndare Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, gemensam enhet för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
031-772 28 62, 0708-78 93 54
oliver@chem.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera