Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2006

Cochleaimplantat i innerörat kan hjälpa fler – inbjudan till heldagsseminarium

En stor del av de hörselskadade som idag helt saknar hörapparat skulle kunna bli hjälpa av chochleaimplantat i innerörat. Torsdagen den 11 maj arrangerar Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet ett heldagsseminarium om Cochleaimplantat – från forskning till användning i vården.

Symposiet hålls på engelska och riktar sig till såväl forskare och kliniker som en bredare allmänhet och journalister. Bland de medverkande finns forskare från Australien, Tyskland, USA, Storbritannien och Sverige. Följande områden kommer att tas upp:

• Klinisk tillämpning och framtida potential
• Utvecklingen av cochleaimplantat kopplat till användningen i vården
• Forskningsfronten
• Nyttan för patienten och samhället

Den vanligaste orsaken till hörselnedsättning är skador på hörselcellerna i hörselsnäckan, de s.k. hårcellerna. Principen för cochleaimplantatet är att direkt stimulera de nervceller och nervtrådar som finns kvar i den skadade hörselsnäckan (cochlean). Man går helt enkelt “förbi” skadade hörselceller och stimulerar nästa nivå. Principen är ett unikt samspel mellan modern mikroelektronik och sensorisk vävnad – och är det hittills enda exemplet på att funktionen hos ett sinnesorgan helt eller delvis ersätts av elektronik.

Det första egentliga cochleaimplantaten togs fram under 60- och 70-talen. I Sverige genomfördes den första operationen 1984. Cochleaimplantat ges normalt bara till patienter med grava hörselskador, men internationellt kan man nu se en trend mot att förena cochleaimplantat med viss kvarvarande hörsel. Det finns för närvarande drygt 300 000 hörapparatbärare i Sverige. Man räknar dock med att omkring en halv miljon svenskar skulle ha nytta av en hörapparat.

– Hur stor andel av dessa individer som skulle kunna behandlas med ett cochleaimplantat är oklart, men definitivt många fler än idag, säger professor Mats Ulfendahl vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning.

“Cochlear implants – from bench to bedside” är en del i föreläsningsserien Frontiers in Medicine som hålls i Nobel Forum vid Karolinska Institutet.

Plats: Nobel Forum, Karolinska Institutet, Nobels väg 1, Solna
Tid: Torsdag 11 maj 2006, klockan 9.00 – 17.00

Kontaktinformation
För anmälan kontakta: Louise von Essen, tfn 08-517 703 43,
e-post louise.von.essen@ki.se

Övriga frågor:
Professor Mats Ulfendahl, tfn 08-517 763 07, e-post mats.ulfendahl@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, 070-224 38 95,
e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera