Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2006

Skadliga effekter av känd magbakterie upptäckta

Helicobacter pylori är en bakterie i magsäcken som visat sig ha samband med magsår och magcancer. Men på vilket sätt den leder till sjukdom är inte känt. Nu har Uppsalaforskare tillsammans med forskare från Smittskyddsinstitutet och USA, funnit att denna bakterie orsakar flera skador i magslemhinnans skydd.

I studien, som publicerades i American Journal of Physiology; Gastrointestinal and Liver Physiology den 13 april, användes en musmodell som Uppsalaforskarna tidigare utvecklat för att studera de olika skyddsmekanismerna in vivo. De undersökte hur magsäcksbakterien Helicobacter pylori påverkar de olika skyddsmekanismerna i magsäcken och fann att den bland annat gjorde att det neutrala skiktet vid cellytan i magsäcken lättare blir förstört. Dessutom blev slemlagret i magsäcken tunnare och blodflödet i magsäcken mindre känsligt för syra.

– Alla dessa förändringar anses vara skadliga för magslemhinnan och skulle kunna förklara hur en infektion med Helicobacter pylori kan leda till sjukdom, säger Johanna Henriksnäs vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, en av forskarna bakom studien.

Mag-tarmkanalens viktigaste uppgift är att bryta ner mat så att kroppen kan ta upp näring och skydda den mot främmande ämnen. För att åstadkomma detta finns en rad olika mekanismer. Magsäcken utsöndrar till exempel en mycket stark syra och ett enzym som bryter ner proteiner. Det är inte enbart maten vi äter som är uppbyggd av proteiner utan även själva magsäcken. Här krävs följaktligen system som förhindrar att magsäcken bryter ner sig själv. Med tanke på allt som magsäcken måste klara av i form av stark mat, alkohol, bakterier och läkemedel så förstår man att skyddet i magen är mycket viktigt för att vi ska må bra.

För att skydda sig mot alla dessa eventuellt skadliga ämnen finns en rad skyddsmekanismer på olika nivåer. Ovanpå cellerna i magsäcken finns flera skikt av slem. I slemmet finns bikarbonat som blodet transporterat dit så att det vid cellytan är ett neutralt pH. I det yttersta cellagret i magsäcken sitter cellerna ihop extra starkt för att inte släppa igenom skadliga ämnen. Under detta cellskikt finns ett sinnrikt anordnat blodflöde som transporterar bort skadliga ämnen som trots allt tagit sig igenom.

– Det är dessa skyddsmekanismer som man trott skadas av bakterien, vilket vi nu alltså kunnat presentera belägg för, säger Johanna Henriksnäs.

Bakterien H. pylori, upptäcktes för cirka 20 år sedan i magsäcken, av två australiska forskare som förra året fick Nobelpriset i medicin. Tidigare hade man trott att bakterier inte kan växa i magsäcken eftersom det är så surt, men nu vet man att ungefär hälften av alla människor bär på bakterien. Idag anses bakterien orsaka de flesta magsårsfallen och en stor del av magcancerfallen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johanna Henriksnäs på 018-471 43 24, eller via e-post: Johanna.Henriksnas@mcb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera