Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2006

Sjukvården till stor hjälp för strokepatienter

Svenska strokepatienter har stor nytta av den hjälp de får av sjukvården. Det visar en pågående studie vid Sahlgrenska akademin. Familj och vänner hade nästan lika stor betydelse som sjukvården.

Studien presenteras vid en internationell strokekonferens som just nu pågår i Göteborg. Totalt ingår 160 strokepatienter i Västra Götaland och Strömsund, och det preliminära resultatet visar att 68 % av patienterna tyckte att hälso- och sjukvårdens stöd är till stor hjälp. 64 % tyckte samma sak om familj och vänner.

– Det är inte så konstigt om patienten är väldigt tacksam mot sjukvården när man precis överlevt en stroke, men tre år efter slaganfallet är det fortfarande något fler som anser sig ha fått stor hjälp av sjukvården än de som säger samma sak om familjen. Det är förvånande men positivt för sjukvården, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin.

Varje år drabbas 30 000 människor i Sverige av stroke. Det är en hjärnskada som orsakas av hjärninfarkt eller blödning i hjärnan, och det är den vanligaste orsaken till långvarigt vårdberoende. Många av patienterna vårdas inledningsvis på en så kallad strokeenhet med specialutbildad personal, men rehabilitering kan också ske inom öppenvården. De svarande i studien uppgav att de hade stor nytta av både sjukhusbunden vård, primärvård och rehabilitering i öppenvård. Resultaten är preliminära, och ingår i en större studie om hur strokepatienter upplever sin situation.

De som överlever en stroke får ofta rörelsehinder, och just hinder i den geografiska miljön var det som strokepatienterna i studien tyckte begränsade deras tillvaro mest. 15 % angav att landskapets utformning begränsade dem och 14 % upplevde begränsning på grund av byggnaders utformning, vägar och kommunikationsmedel.
– Trottoarkanter och utformning av hus gör att det är svårare att ta sig fram med rullstol, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Den internationella strokekonferensen Evidence for strokerehabilitation pågår 26 april – 28 april.

Kontaktinformation
För mer information:
Professor Katarina Stibrant Sunnerhagen, telefon: 031 – 342 28 03, 0709 – 52 00 23, e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera