Tema

Många sökande till nya forskarskolor

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet startar fyra nya forskarskolor. Intresset för att ansöka till skolorna i läkemedelskemi och genexpression har varit stort. I maj går ansökningstiden ut för astrobiologi och klimat.

Under våren har utlysningarna gjorts för de fyra nya forskarskolor som Naturvetenskapliga fakulteten inrättat. Forskarskolorna är inom områdena, läkemedelskemi, klimatforskning, genexpression (hur gener påverkas av till exempel cancer eller av strålning) och astrobiologi (om livets uppkomst och livsbetingelser på andra håll i universum). Inom varje forskarskola rör det sig om åtta platser.

− Forskarskolorna innebär en satsning på områden där fakulteten redan har världsledande forskning, men inom olika grupper vid flera institutioner. Förhoppningen är att forskarskolorna ska stimulera till ökat samarbete mellan dessa forskningsverksamheter och att doktoranderna här ska få en unik men också bredare kompetens, säger Stefan Nordlund, dekanus vid Naturvetenskapliga fakulteten.

För två av forskarskolorna, i läkemedelskemi och genexpression, har ansökningstiden gått ut. Till de åtta platserna inom läkemedelskemi var det 150 sökande. Till de åtta platserna i genexpression var det 120 sökande.

Under första halvan av maj går ansökningstiden ut för forskarskolorna i klimat och astrobiologi.

Kontaktinformation
Information:

Forskarskolan i läkemedelskemi
www.organ.su.se (Institutionen för organisk kemi)
Mer information: Jan-Erling Bäckvall, Institutionen för organisk kemi, tfn 08-6747178 eller e-post jeb@organ.su.se

Forskarskolan i genexpression
www.gmt.su.se/forskarskolan
Mer information: Tobias Cassel, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, tfn 08-164060 eller e-post tobias.cassel@gmt.su.se

Forskarskolan i astrobiologi
www.astrobiology.physto.se
Mer information: Hans Olofsson, Institutionen för astronomi, tfn 08-55378516 eller e-post hans@astro.su.se

Forskarskolan om klimat
www.geo.su.se/klimatforskarskolan
Mer information: Anders Moberg, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi,
tfn 08-674 78 14 eller e-post anders.moberg@natgeo.su.se

Många sökande till nya forskarskolor

 lästid ~ 1 min