Tema

Könsroller och miljöfaktorer påverkar tångsnällan

Hos kantnålsfisken tångsnällan är det honorna som konkurrerar och uppvaktar hanarna, medan hanarna tar hand om barnen efter parningen. Både kön och omvärldsfaktorer påverkar fiskarnas utseende och beteende, visar evolutionsbiologen Sarah Robinson-Wolrath i sin avhandling. Hon disputerar den 28 april vid Uppsala universitet.

I djurvärlden finns inte bara skillnader mellan de bägge könen. Även olika populationer kan skilja sig åt när det gäller gener, utseende och beteende. Sarah Robinson-Wolrath har undersökt orsaker till sådana skillnader hos kantnålsfisken tångsnällan (Syngnathus typhle). Hos denna marina fisk, som är släkt med sjöhästar, är könsrollerna omvända mot det vanliga inom djurvärlden. Hanarna väljer mellan uppvaktande och sinsemellan konkurrerande honor, för att efter parningen helt ensamma ta hand om avkomman.

Över en geografisk skala på några få kilometer skilde sig individer från tre olika populationer åt såväl till utseendet som till beteendet, men däremot inte genetiskt. Det var endast honorna som förändrades utseendemässigt, genom att ändra kroppsstorlek, troligen därför att de har mer att vinna på det.

– Vinsterna är framför allt högre fertilitet och ökad parningsframgång, något som är mer betydelsefullt för det konkurrerande könet, d.v.s. honor hos denna art. På det sättet kan honorna bli så synliga och attraktiva för hanarna som möjligt i en specifik miljö, förklarar Sarah Robinson-Wolrath.

Beteendemässigt förändrades dock både hanar och honor beroende på miljö. Såväl ”personlighet” som taktik vid partnersökande justerades efter omvärldsfaktorer. Sammantaget visar avhandlingen att djur kan finjustera såväl utseende som beteende till sin miljö, och att studier av anpassningar och populationsförändringar måste ta hänsyn till specifika miljöfaktorer.

Kontaktinformation
Sara Robinson kan nås på tel: 018-471 26 34 eller e-post: Sarah.Robinson@ebc.uu.se

Könsroller och miljöfaktorer påverkar tångsnällan

 lästid ~ 1 min