Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2006

Insiderlagen för allmänheten bakom ljuset

Det är nästan omöjligt att fånga insiderbrottslingar. Insiderlagen är därför i huvudsak en symbolisk lag. Det betyder att allmänheten förs bakom ljuset i syfte att stimulera finansiell spekulation. Det menar företagsekonomen Ulrika Sjödin i en ny avhandling vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Insiderlagen förbjuder handel på basis av icke-offentliggjord information i hopp om att skapa rättvisa handelsförhållanden. Syftet är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna. Avhandlingen visar dock att insiderlagen bäst förstås som en amoralisk spelregel med uppgift att stimulera finansiell spekulation, snarare än en traditionell moralisk lag.

– Det huvudsakliga skyddsintresset är finansbranschen och de finansiella marknaderna som sådana, inte de individuella småspararna, säger Ulrika Sjödin.

Ulrika Sjödin har undersökt insiderlagens ursprung via amerikanska och svenska rättsfall, samt hur den idag fungerar i praktiken via intervjuer med Ekobrottsmyndigheten.

– Det är omöjligt att fånga och fälla insiderbrottslingar. Så länge beviskraven inte ändras åker bara “klantskallarna” dit. Utredarna kan idag i stort sett enbart upptäcka de oegentligheter som sker “under gatlyktan”, det vill säga det som noteras i insiderregistret. Det som sker i “mörkret utanför”, till exempel handel på basis av tips, är omöjligt att få tag i. Syftet med lagen är därför främst att eliminera själva misstron, och inte de orättvisa handelsförhållandena. Det betyder att allmänheten luras att tro att marknaden är rättvis i syftet att stimulera finansiell spekulation, säger Ulrika Sjödin.

Konsekvensen av att stimulera finansiell spekulation bland allmänheten är att dagens regeringar försöker göra de finansiella marknaderna till “hasardspel” snarare än marknader för långsiktiga investeringar.

– Att göra de finansiella marknaderna till likvida och volatila spel för allmänheten innebär att de ekonomiska risker som är involverade i finansiell handel inte är naturligt givna, utan att de är skapade av staten och det finansiella systemet i sig. Frågan är, varför vi gör vår ekonomi till ett spel, säger Ulrika Sjödin.

Avhandlingen visar även att vår ekonomi är begärsdriven snarare än behovsdriven.

Avhandlingens titel är: Insiders’ outside/Outsiders’ inside – rethinking the insider regulation

Disputationen är den 5 maj kl 13.00 vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Ulrika Sjödin, doktorand Företagsekonomiska institutionen, tfn 08-16 33 09, mobil 070-583 31 89, e-post us@fek.su.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, pressekretarare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 01, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera