Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 april 2006

Analysinstrument i miniatyr ger snabba resultat

Snabbare analys av blodprov hos läkaren och billigare framtagning av läkemedel. Det är kan bli möjligt i framtiden med s k Lab-on-Chip – mikroskopiskt små analysinstrument. Mats Jönsson har studerat dem närmare i sin avhandling, som han försvarar den 28 april vid Uppsala universitet.

Det är strävan mot snabbare och bättre kemisk och biologisk analys som är drivkraften bakom utvecklingen av multifunktionella analysinstrument i mikroskala, s.k. Lab-on-chip. Mats Jönsson har i sitt avhandlingsarbete försökt föra utvecklingen framåt mot förverkligandet av dessa mikrochip.

I avhandlingen ges flera exempel på användbar design och lämpliga metoder för tillverkning av mikrosystem. Mats Jönsson har demonstrerat instrument i mikroskala för hantering och detektion av biologiska prov och förhoppningsvis bidragit till att ta ett steg mot användbara Lab-on-Chip.

Komplexiteten är stor hos mikrosystemen, eftersom flera olika funktioner ska integreras – såväl provtransport och provhantering som detektion. Att tillverka billiga och robusta mikrosystem ställer alltså krav på en genomtänkt design. I avhandlingen visas hur man genom enkel design och val av material som glas och plast gör det möjligt att utföra stora delar av tillverkningen utanför steril renrumsmiljö. Det mest kritiska steget vid tillverkningen är att samanfoga de olika delarna till ett slutet kanalsystem.

Mats Jönsson har också prövat en metod att räkna bakterier eller celler med en mikroprob och det visade sig fungera. Metoden kan tillämpas för snabb övervakning av cellodling, vilket är eftertraktat inom läkemedelsindustrin.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Mats Jönsson, tel:018-471 72 57, 0705-84 56 28, e-post:
Mats.Jonsson@Angstrom.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera