Tema

Nya potentiella bromsmediciner mot HIV

Jenny Ekegren har syntetiserat flera nya föreningar som visar lovande egenskaper som nya effektiva bromsmediciner mot HIV/AIDS. Den 28 april försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.

HIV/AIDS-epidemin är en global katastrof och inget tyder på att den kommer att avta i omfattning inom en rimlig framtid. Under 2005 steg antalet HIV-smittade i världen till 40 miljoner människor och tre miljoner dog i AIDS samma år, de högsta siffrorna någonsin. HIV-infektionen går inte att bota, men bromsmediciner kan förhindra att infektionen utvecklas till den dödliga sjukdomen AIDS.

Tyvärr nås bara en liten del av världens smittade av bromsmediciner och de bor främst i västvärlden. Det finns också en hel rad problem med de mediciner som används idag. Kroppen har svårt att ta upp de flesta av dessa läkemedel, vilket leder till höga doser. Medicineringen ger även svåra biverkningar.

– HIV-viruset muterar snabbt och utveckling av resistens mot de godkända läkemedlen börjar bli ett mycket allvarligt problem. Det finns alltså ett stort behov av nya läkemedel som tas upp lättare, har mindre biverkningar och fungerar bra mot resistenta former av viruset, berättar Jenny Ekegren.

Hon har under sitt avhandlingsarbete syntetiserat en rad nya, potentiella bromsmediciner mot HIV/AIDS med hjälp av till exempel microvågsuppvärmning, en teknik som snabbar upp processen betydligt. Därefter undersöktes de olika föreningarna i biologiska system för att utvärdera hur bra de var att ”bromsa” HIV och hur bra man kan förvänta sig att de skulle tas upp i kroppen. Några av föreningarna visade sig vara mycket effektiva mot HIV, lika effektiva som de som ges till patienter idag. De visade sig också vara mycket bra på att passera cellmembran, vilket är ett mått på att de lätt kan tas upp av kroppen.

– Dessutom var de lika effektiva mot resistenta HIV-virus som den vanliga formen av HIV. De är helt klart lovande, men det är många parametrar som ska stämma. En av de saker som behöver förbättras är att de nu bryts ner lite för snabbt, säger Jenny Ekegren.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Jenny Ekegren, 018-471 48 83, 070-787 19 50 eller via e-post: Jenny.Ekegren@orgfarm.uu.se

Nya potentiella bromsmediciner mot HIV

 lästid ~ 1 min