Artikel från Institutet för Framtidsstudier

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2006

Situation Sverige, Framtidsfokus 24 april

Socialstyrelsens projekt Social rapport 2006 har helt nyligen presenterat en aktuell översikt över hur sociala problem och deras riskfaktorer förändrats i befolkningen och i olika samhällsgrupper. En viktig del av arbetet har också utgjorts av analyser av tänkbara orsaker till dessa förändringar. I fokus för detta seminarium står sålunda en rad aktuella problem av stor betydelse för människors välfärd.Bland de frågor som seminariet kommer att ta upp för diskussion är:- utsatta ungdomars framtidsmöjligheter och unga vuxnas etableringsproblem- svårigheterna för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet- boendesegregationens utveckling och betydelse för människors välfärd

Seminariet anordnas av Institutet för Framtidsstudier i samarbete med Socialstyrelsen.

Moderator: Joakim Palme, VD för Institutet för Framtidsstudier
13.00 – 14.30

Inledning: Social Rapport 2006 – vad har den att lära oss?
Joakim Palme, VD, Institutet för Framtidsstudier

Spelar uppväxtförhållanden fortfarande roll för barns livschanser?
Om betydelsen att växa upp i familjer med låga inkomster eller med ekonomiskt bistånd alt
utsatthet bland barn och unga – hur går det för de barn som blev placerade i institutionsvård
Bo Vinnerljung, docent och EPC, Socialstyrelsen

Unga utanför? Hur ser unga vuxnas arbetsmarknadsetablering och välfärdssituation ut efter 1990-talets krisår – har de fått ta del av återhämtningen?
Ewa Franzén, fil dr, EPC, Socialstyrelsen

Tillbaka till jobbet? – Om etablering och återetablering på arbetsmarknaden.
Olof Bäckman, docent, Institutet för Framtidsstudier

Kaffepaus 14.30-14.50
14.50 – 15.20

Ökad segregation? En beskrivning av den etniska och ekonomiska boendesegregationens
utveckling och struktur i svenska storstadsområden.
Danuta Biterman, EPC, Socialstyrelsen
15.20 – 16.30

Att veta och vilja – Socialpolitisk paneldiskussion (ytterligare namn tillkommer)
Maria Wallin, redaktör för tidskriften Socialpolitik
Ann Jönsson, politisk sakkunnig, Socialdepartementet
Ingrid Burman (v), Ordförande i Socialutskottet Fredrick Federley (cuf), Förbundsordförande

Välkomna!

Tid: Måndagen den 24 april 2006 kl. 13.00 – 16.30.
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 (Celciussalen)

Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 00 senast tisdag 18 april.

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
Institutet för Framtidsstudier
Box 591, 101 31 Stockholm
Besöksadress:
Drottninggatan 33, 4 tr.
Tel: 08-402 12 00
Fax: 08-24 50 14
E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera