21 april 2006

Situation Sverige, Framtidsfokus 24 april

Socialstyrelsens projekt Social rapport 2006 har helt nyligen presenterat en aktuell översikt över hur sociala problem och deras riskfaktorer förändrats i befolkningen och i olika samhällsgrupper. En viktig del av arbetet har också utgjorts av analyser av tänkbara orsaker till dessa förändringar. I fokus för detta seminarium står sålunda en rad aktuella problem av stor betydelse för människors välfärd.Bland de frågor som seminariet kommer att ta upp för diskussion är:- utsatta ungdomars framtidsmöjligheter och unga vuxnas etableringsproblem- svårigheterna för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet- boendesegregationens utveckling och betydelse för människors välfärd

Seminariet anordnas av Institutet för Framtidsstudier i samarbete med Socialstyrelsen.

Moderator: Joakim Palme, VD för Institutet för Framtidsstudier
13.00 – 14.30

Inledning: Social Rapport 2006 – vad har den att lära oss?
Joakim Palme, VD, Institutet för Framtidsstudier

Spelar uppväxtförhållanden fortfarande roll för barns livschanser?
Om betydelsen att växa upp i familjer med låga inkomster eller med ekonomiskt bistånd alt
utsatthet bland barn och unga – hur går det för de barn som blev placerade i institutionsvård
Bo Vinnerljung, docent och EPC, Socialstyrelsen

Unga utanför? Hur ser unga vuxnas arbetsmarknadsetablering och välfärdssituation ut efter 1990-talets krisår – har de fått ta del av återhämtningen?
Ewa Franzén, fil dr, EPC, Socialstyrelsen

Tillbaka till jobbet? – Om etablering och återetablering på arbetsmarknaden.
Olof Bäckman, docent, Institutet för Framtidsstudier

Kaffepaus 14.30-14.50
14.50 – 15.20

Ökad segregation? En beskrivning av den etniska och ekonomiska boendesegregationens
utveckling och struktur i svenska storstadsområden.
Danuta Biterman, EPC, Socialstyrelsen
15.20 – 16.30

Att veta och vilja – Socialpolitisk paneldiskussion (ytterligare namn tillkommer)
Maria Wallin, redaktör för tidskriften Socialpolitik
Ann Jönsson, politisk sakkunnig, Socialdepartementet
Ingrid Burman (v), Ordförande i Socialutskottet Fredrick Federley (cuf), Förbundsordförande

Välkomna!

Tid: Måndagen den 24 april 2006 kl. 13.00 – 16.30.
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 (Celciussalen)

Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 00 senast tisdag 18 april.

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Kontaktinformation
Institutet för Framtidsstudier
Box 591, 101 31 Stockholm
Besöksadress:
Drottninggatan 33, 4 tr.
Tel: 08-402 12 00
Fax: 08-24 50 14
E-post: info@framtidsstudier.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera