Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2006

Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris till Kjell Albin Abrahamson

Redaktören Kjell Albin Abrahamson har utsetts till mottagare av Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris för år 2005.

Han får priset främst för sina rapporter från f d öststaterna i Europa, särskilt Polen där han är bosatt. Hans journalistiska särmärke är att han aldrig glömmer de “vanliga” människorna, individerna under makterna. På det viset har hans lyssnare ofta kommit att förstå mer om dessa människors livsvillkor i vardagen än de väntat sig när de knäppte på radion. Kjell Albin Abrahamson har på sitt eget vis – med berättarkonst, humor och medkänsla – förmedlat djupa insikter i maktens arrogans och i “vanligt” folks livskraft trots allt. Kjell Albin Abrahamson är dessutom fri från den ängslan som får åtskilliga journalister att ducka för personliga frågor. Som programledare för Ring P1 stod han upp för sina åsikter med en rakhet som både retade och förtjuste .

Stiftelsen Statens och Rättens journalistpris är på 25 000 kronor.

Stiftelsen Staten och Rätten bildades genom en gåva den 6 april 1952 och förvaltas av Stockholms universitet. Enligt stadgarna skall stiftelsen ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende.

I stiftelsens styrelse ingår professor Alf Bohlin, tillika ordförande, utsedd av Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, advokat Peter Danowsky, utsedd av Sveriges Advokatsamfund samt redaktören Jan Lindström, utsedd av Publicistklubben. Stiftelsen utdelar årligen ett journalistpris till förtjänt person, som verkat för stiftelsens ändamål.


Priset har tidigare tilldelats:

1986 Jan Guillou
1987- 1988 Inget pris utdelat
1989 Sigge Ågren
1990 Lars Eliazon och Bo Holmström
1991 Inget pris utdelat
1992 Jan Mosander
1993 Gunilla Thorgren och Mikael Olsson
1994 Hans Schöier och Bo Strömstedt
1995 Björn Kumm och Sofie Ribbing
1996 Maciej Zaremba
1997 Tom Alandh
1998 Bosse Lindqvist
1999 Claes Borgström
2000 Åke Pettersson
2001 Stieg Larsson
2002 Dick Sundevall
2003 Evin Rubar
2004 Inget pris utdelat.

Kontaktinformation
Närmare upplysningar lämnas av ordföranden, professor Alf Bohlin, tfn 08-16 26 01, eller stiftelsens sekreterare, kanslichefen Bengt Johansson, tfn 08-16 20 49, e-post Bengt.Johansson@juridicum.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera