Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2006

Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

Håkan Blomqvists avhandling “Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen” handlar om hur socialistiska idéer om demokrati och jämlikhet kunde förenas med föreställningar om den vita rasens överlägsenhet och arbetarklassens svenskhet. I de sammanhangen kunde utländsk arbetskraft betraktas som “lägre stående” och judar som osvenska ockrare.

Genom avhandlingen försöker Blomqvist knyta samman de tidigare publicerade biografiska arbetena kring Nils Flyg och Arthur Engberg med en analys av den svenska arbetarrörelsens ideologiska utveckling. Studien kan även betraktas som ett bidrag till förståelsen av den folkhemsnationalism som växte fram under 1930-talet, och som under de senaste decennierna omprövats.

Håkan Blomqvist försvarar sin avhandling torsdagen den 27 april kl. 10.00 i sal MA 624 på Södertörns högskola, Flemingsberg.

Avhandling: Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen (Carlssons förlag 2006)
Opponent: Dr phil. Morten Thing, Roskilde Universitetscenter, Danmark.

Håkan Blomqvist (f. 1951) växte upp i stockholmsförorten Blackeberg. Han var under många år ansvarig utgivare för veckotidningen Internationalen. Han är journalist, publicist, författare och föreläsare och har tidigare skrivit biografier om Nils Flyg och Arthur Engberg. Under forskarutbildningen i historia har Blomqvist varit verksam vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Mari Gerdin, tel 08-608 42 51, mari.gerdin@sh.se
Håkan Blomqvist, 08-608 43 73, 0709-384617, hakan.blomqvist@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera