Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2006

Från undervattensrobotar till kossor

Mistra beviljar idéstöd till sex nya projekt. Idéstödet ger forskare möjlighet att pröva nya, oprövade, idéer för att lösa miljöproblem.

Intresset för Mistras idéstöd 2005 var rekordstort. Totalt inkom drygt 150 ansökningar. Av dessa valdes 15 ut av en internationell beredningsgrupp till andra steget i ansökningsprocessen. Den 31 mars beslutade styrelsen att bevilja sex av dessa projekt.

– Det var extra glädjande att så många ansökningar har en stark kombination av nytänkande och stort potentiellt värde för miljön, säger Marie Uhrwing, programansvarig på Mistras kansli.

Mistras idéstöd ska bidra till att förverkliga nyskapande forskningsprojekt med stor potential för att verka för en bättre miljö. Ett idéstödsprojekt ska ha starka inslag av djärvhet, originalitet och kreativitet. Forskningen ska vara upptäckande, nytänkande och/eller omprövande. Forskningen kan också uttryckligen utmana eller ifrågasätta etablerade synsätt. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna.

– Flera av de beviljade idéstöden rör innovationer där man med hjälp av ny teknik gör lösningar för en bättre miljö mer lättillgängliga och billigare. Det handlar om att verkligen tänka nytt, säger Marie Uhrwing.

DE BEVILJADE PROJEKTEN FÖR IDÉSTÖD:

MINIATYRROBOTAR
Målet med detta projekt är att utveckla, bygga och utvärdera ett fjärrstyrt undervattens miniatyrfordon. Denna ska kunna användas för olika tillämpningar, exempelvis kameror med hög upplösning för bildanalys eller utrustning för elektrokemisk analys av till exempel PH-värden eller gasdetektion. Framtida planer berör även instrument för att samla in prover och analysera dem på plats.

Projektnamn: Deeper access, deeper understanding
Beviljat belopp från Mistra: 4,5 MSEK
Kontaktpersoner: Greger Thornell och Fredrik Bruhn, Uppsala Universitet
Tel: 018-471 71 26
E-post: Greger.Thornell@Angstrom.uu.se

PINGISBOLLAR MED GAS
Projektet syftar till att undersöka system för säker och lätthanterlig förvaring av vätgas under högt tryck. Detta passiva system lagrar mer än andra tillgängliga förvaringssystem och kan bli en nödvändig del i en eventuell framtida vätgasekonomi. Systemet bygger bland annat på utnyttjandet av små sfärer med inbyggd elektronik, stora som pingisbollar.

Projektnamn: Macrospheres – a high-pressure hydrogen storage system
Beviljat belopp från Mistra: 4,5 MSEK
Kontaktpersoner: Lars Stenmark och Johan Köhler, Uppsala universitet
Tel: 018 471 72 35
E-post: Lars.Stenmark@Angstrom.uu.se
eller
Tel: 018 471 10 82
E-post: Johan.Kohler@Angstrom.uu.se

ARSENIKFRITT VATTEN
Denna studie ska utveckla en vetenskaplig bas som gör det möjligt för lokala brunnsborrare i Bangladesh och Argentina att finna arsenikfritt vatten. Bland annat kan ett system utvecklas för att studera sediment, det vill säga jordlagren, för att finna rent grundvatten och på så sätt utveckla arsenikfria grundvattenkällor för hållbar drickvattenförsörjning.

Projektnamn: Targeting safe aquifers in regions with high arsenic groundwater and its worldwide implications
Beviljat belopp från Mistra: 3,65 MSEK
Kontaktpersoner; Prosun Bhattacharya och Roger Thunvik, Kungliga tekniska högskolan, KTH
Tel: 08 790 73 99
E-post: prosun@kth.se
eller
Telefon: 087906080
E-post: roger@kth.se

NYA MIKROTURBINER
Ett nytt material, MAX, har liten friktion, låg resistans, hög värmetålighet och stort nötningsmotstånd. Det gör ämnet väl lämpat för en rad olika tillämpningar. Detta projekt ska undersöka om materialet passar för gasturbiner med hög temperatur. Bland annat finns en möjlighet att minska mängden kylluft och reducera storleken genom lättare rotorblad.

Projektnamn: Fundamental study on the use of MAX phases as material in micro turbines
Beviljat belopp från Mistra: 3 MSEK
Kontaktperson: Christopher Sylwan, Kungliga tekniska högskolan, KTH
Tel: 08 7908258
E-post: sylwan@ket.kth.se

ÅNGMASKINENS ÅTERKOMST
Målsättningen med detta projekt är att utveckla en högpresterande ångdrivet system för fordon. Det ska ske i samarbete med svensk industri. Det förväntade resultaten, vid sidan om exempelvis flexibilitet i val av bränsle, är låg bränsleförbrukning, låg kostnad och hög prestanda. Sidoeffekter är till exempel effektiva värmeväxlare och kompressorer för värmepumpar och kylskåp.

Projektnamn: High performance steam engines
Beviljat belopp från Mistra: 3,916 MSEK
Kontaktperson: Jan-Gunnar Persson, Kungliga tekniska högskolan, KTH
Tel: 08 7907868
E-post: jgp@md.kth.se

FLER DJUR PÅ BETE
Mer betande boskap är nödvändigt för att bevara ett artrikt, öppet landskap. Men förändringar av jordbrukarnas ekonomiska förutsättningar gör det för kostsamt med traditionella inhysningssystem. Målet är att arbeta fram ett fullskaligt hållbart köttproduktonssystem anpassat till det svenska vinterklimatet och som ska vara realiserbart inom en snar framtid. Systemet ska ge bonden full kostnadstäckning och en god arbetsmiljö samt ge djuren en god miljö och inte påverka den yttre miljön negativt.

Projektnamn: Animal-driven sustainable beef production systems
Beviljat belopp från Mistra: 3MSEK
Kontaktperson: Eva Salomon, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala
Tel: 018 30 33 61
E-post: eva.salomon@jti.slu.se

Kontaktinformation
Marie Uhrwing
Programansvarig
Tel: 08 791 10 25
E-post: marie.uhrwing@mistra.org

Anna-Karin Engvall
Kommunikationsansvarig
Tel: 08 791 10 27 eller 0707-32 3007
E-post: annakarin.engvall@mistra.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera