Artikel från Stockholms universitet
18 april 2006

Forskare vid Stockholms universitet i artikel i Nature Methods:Nya metoder underlättar forskning på membranproteiner

I en artikel som just har publicerats i tidskriften Nature Methods beskriver Jan-Willem de Gier och hans medarbetare vid Centrum för Biomembranforskning vid Stockholms universitet en uppsättning nya metoder som underlättar och snabbar upp arbetet med membranproteiner – något som kan ha stor betydelse, bland annat för framtidens läkemedelsforskning.

– Metoderna bygger på att membranproteinet på genetisk väg kopplas ihop med ett protein som lyser grönt när det blir belyst med UV-ljus. På så sätt blir proteinet synligt på sin väg från cellkulturen där det produceras via olika reningssteg till den slutliga, renade produkten, säger Jan-Willem de Gier.

Metoderna, som möjliggör att ett mycket stort antal membranproteiner kan analyseras parallellt, kan få viktiga tillämpningar inom bland annat storskaliga strukturkemiprojekt där målet är att på kort tid bestämma den tredimensionella strukturen på så många biologiskt och medicinskt viktiga membranproteiner som möjligt.

Fakta om membranproteiner:
Membranproteiner är proteiner som sitter instuckna i cellernas membran. Som transportörer och signalförmedlare är de eftertraktade måltavlor för olika läkemedel. Intresset för menbranproteiner ökar i världen

Kontaktinformation
Jan-Willem de Gier, forskarassistent, Institutionen för biokemi och biofysik, tfn 08-16 24 20 / 16 43 89, e-post jan.willem.deGier@dbb.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera