Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2006

Könskrig styr hanar och honors samliv

En kapprustning pågår mellan könen. Urban Friberg, Umeå universitet, visar i sin avhandling att hanar och honor agerar utifrån vad som är bäst för dem själva. Det skapar ett krig mellan könen som i förlängningen bildar nya arter.

Hos många arter konkurrerar hanarna intensivt om att få befrukta honornas ägg. För att lyckas i denna tävlan utvecklar hanar successivt nya egenskaper. Uppenbarligen lyder dessa egenskaper under devisen målet helgar medlen, då de inte sällan har en negativ effekt på honorna.
– Hos bananflugan manipuleras honorna att para sig mot sin vilja, medan hanarna överför giftiga ämnen i sin sädesvätska för att utmanövrera andra hanars spermier. Då detta inte ligger i honornas intresse utvecklar honorna egenskaper för att reducera eller neutralisera hanarnas skadliga egenskaper. Det stimulerar i sin tur hanarna att utveckla nya egenskaper och på så sätt fortsätter kampen, förklarar Urban Friberg.
Denna bild kontrasterar starkt till den syn präglad av harmoni och samarbete som biologer länge haft på hur hanar och honor interagerar.

I sin avhandling om sexuella konflikter visar Urban Friberg att det finns ärftlig genetisk variation i hur sexuellt framgångsrika hanar är och att detta delvis beror på hur pass skadliga de är för honor. Han visar också att det finns genetisk variation i hur kapabla honorna är att neutralisera de skadliga egenskaperna. Tillsammans utgör detta bevis för att ett krig mellan könen präglar hur hanar och honors samspel utvecklas.

När egenskaper som styr reproduktion förändras försvåras möjligheten för hanar och honor att kunna fortplanta sig, om de kommer från grupper som varit åtskilda under en längre tid. I och med att sexuella konflikter leder till snabba förändringar i just reproduktiva egenskaper ligger det nära till hands att tro att dessa processer skulle vara särskilt aktiva i att skapa nya arter.
– Denna teori har också stöd i ett arbete i min avhandling som visar att antalet arter är fyra gånger fler i insektsgrupper som kännetecknas av mycket sexuella konflikter, jämfört med andra grupper, säger Urban Friberg.

Urban Friberg är född och uppvuxen i Vällingby utanför Stockholm.

Torsdagen den 20 april försvarar Urban Friberg, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Sexual conflict and male female coevolution in the fruit fly. Svensk titel: Sexuell konflikt och könens samevolution hos bananflugan. Disputationen äger rum kl 10.00 i KBC-huset, sal KB3 A9, Fakultetsopponent är professor Daniel Promislow, Department of Genetics, University of Georgia, USA.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Telefon: 018-4712930
E-post: Urban.friberg@emg.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera